เทคนิคการเลือกผู้รับเหมาตรวจสอบระบบดับเพลิงโรงงาน บ้านเรือน

by prawit
67 views
เทคนิคการเลือกผู้รับเหมาตรวจสอบระบบดับเพลิงโรงงาน บ้านเรือน

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงระบบดับเพลิงที่อาจต้องมาถึงการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับเหมาตรวจระบบดับเพลิงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาระบบดับเพลิงให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เลือกผู้รับเหมาตรวจระบบดับเพลิงต้องดูอะไรบ้าง

เลือกผู้รับเหมาตรวจระบบดับเพลิงต้องดูอะไรบ้าง?

การเลือกผู้รับเหมาตรวจระบบดับเพลิงเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้คุณได้ผู้ที่มีความคุ้มค่าและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงของคุณ ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อคุณต้องการเลือกผู้รับเหมา:

 1. ดูผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ: ผู้รับเหมาตรวจระบบดับเพลิงควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านระบบดับเพลิง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น ระบบสเปริงเกอร์, ระบบสายน้ำ, ระบบสเปริงเกอร์น้ำฉีด, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบดับเพลิง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ตรวจสอบประวัติของการทำงาน: ควรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้รับเหมา รวมถึงประวัติการทำงานและการตรวจรับระบบดับเพลิงในโครงการอื่น ๆ ที่ผู้รับเหมาเคยทำ
 3. อุปกรณ์การทำงานมีมาตรฐานไหม : อุปกรณ์ที่นำมาตรวจสอบระบบจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน และ ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือทุกปีตาม ISO/IEC 17025
 4. ตัดสินใจด้านราคา: การเลือกผู้รับเหมาที่มีราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับโครงการ ควรระมัดระวังในการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในกระบวนการประมูลเพื่อให้ผู้เสนอราคาเข้าประมูลตามข้อกำหนดที่เราต้องการ
 5. มีมาตรฐานของการเป็นผู้รับเหมาหรือไม่: เราสามารถตรวจสอบได้โดยบริษัทนั้นผ่าร ISO 9001 หรือไม่เนื่องจาก ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้เพื่อระบุและรับรองระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร มาตรฐานนี้ไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความคุ้มครองของบริษัทผู้รับเหมาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรด้วย
 6. การเลือกผู้รับเหมาที่มีความคุ้มครองในเรื่องความรับผิดชอบ: การมีคุ้มครองทางการประกันความรับผิดชอบ (liability insurance) สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มีความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายในกระบวนการตรวจระบบดับเพลิง

เหตุผลผู้ประกอบการต้องตรวจระบบดับเพลิง

เหตุผลผู้ประกอบการต้องตรวจระบบดับเพลิง

 1. รักษาความปลอดภัย: การตรวจระบบดับเพลิงช่วยในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิตคนในสถานที่นั้น การมีระบบดับเพลิงที่ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ให้น้อยลง
 2. ประหยัดทรัพยากร: การตรวจระบบดับเพลิงเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาระบบ ถ้าระบบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายในระบบหรือต้องจ่ายค่าซ่อมแซมในระยะยาว การตรวจระบบเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว
 3. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: การตรวจระบบดับเพลิงเป็นวิธีการล่วงหน้าในการค้นหาปัญหาและแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน นี่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างระบบใหม่ในกรณีที่ระบบเสียหายหรือไม่ทำงาน
 4. รักษามาตรฐาน: การตรวจระบบดับเพลิงช่วยในการรักษามาตรฐานของระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจระบบเป็นการยืนยันว่าระบบดับเพลิงได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 5. บำรุงรักษาระบบ: การตรวจระบบดับเพลิงเป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาระบบ และช่วยในการรับรองว่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงยังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 6. เพิ่มภาพลักษณ์: การตรวจระบบดับเพลิงแสดงให้ผู้ใช้งานและประชาชนรอบ ๆ รับรู้ถึงการใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่นั้น ซึ่งสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์บวกให้กับองค์กรหรือธุรกิจ

แนะนำผู้รับเหมาที่ได้รับรองมาตรฐานตามกฏหมาย :

 • บริการตรวจระบบดับเพลิง Safetymember ที่มาพร้อมบริการอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจระบบดับเพลิงประจำปี, บำรุงรักษาระบบดับเพลิง ซ่อมแซมและติดตั้งระบบดับเพลิง

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member