หลักสูตร
โรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก

มาตรฐานการทำงานด้วยเชือก 2 เส้น

L2ฝึกสอนโดยสมาชิก irata เลเวล2
2วันหลักสูตร โรยตัวด้วยระบบเชือก 2 วัน
กรุงเทพ

อบรมโรยตัวอย่างมืออาชีพ

ฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

หากคุณกำลังมองหาศูนย์ฝึกอบรมโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมฝึกปฏิบัติโรยตัวกับโครงสร้างโรยตัวมาตรฐาน เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ในงานโรยตัวพร้อมสอนเทคนิคต่างๆที่จะทำให้พนักงานของคุณมีความเป็นมืออาชีพหลังจบการอบรมโรยตัวจากเราไป ปัจจุบันเราได้สอนช่างโรยตัวเทคนิคด้วยเชือกมากกว่า 1000 คนทั่วประเทศไทย พร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

อบรมโรยตัว กรุงเทพ
โรยตัวทำงานอย่างมืออาชีพRope access

ฝึกโรยตัวทำงานกับเชือก 2 เส้นมาตรฐานสากล

ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

เรียนพื้นฐานการโรยตัวตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมฝึกโรยตัวโดยมีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม

วิธีการกู้ภัยบนระบบเชือก

ฝึกกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะโรยตัว สามารถกู้ภัยคนเจ็บได้อย่างปลอดภัย

โรยตัวด้วยระบบเชือก 2 เส้น

การโรยตัวตามมาตรฐานโดยใช้เชือก 2 เส้นในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

การทำจุดยึดเชือกโรยตัว

ฝึกปฏิบัติทำจุดยึดเกี่ยวเชือกโรยตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

อบรมโรยตัว (จัดแบบอินเฮ้าส์) ส่วนตัว

1 รุ่น ไม่เกิน 10 คน

หลักสูตร โรยตัวทำงาน : อบรมภายในเหมาคอร์ส

มอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ใบเซอร์มีอายุ 3 ปี

โทร : (064) 958 7451

เรียนการอุปกรณ์ที่ใช้โรยตัวมาตรฐาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนได้มาตรฐานรับรองจากสากล

เข็มขัดนิรภัย

การสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่ใช้โรยตัวทำงานอย่างถูกวิธี การตรวจสอบความพร้อมตามจุดต่างๆ

การทำจุดยึดโรยตัว

ฝึกทำจุดยึดเพื่อติดตั้งเชือกในการโรยตัวให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

เงื่อนที่ใช้ในงานโรยตัว

ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ต้นวิธีการผูกเงื่อนให้เหมาะสมกับงานโรยตัวรูปแบบต่างๆ

โรยตัวเพื่อกู้ภัย

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนักเรียนสามารถกู้ภัยเพื่อนร่วมงานที่บาดเจ็บติดบนเชือกได้

เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถทำงานโรยตัวได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับทีมของคุณ

หากทีมงานโรยตัวมีความเป็นมืออาชีพก็จะสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายมากขึ้นและทำให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพบนความปลอดภัยตลอดการทำงาน

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรโรยตัวทำงาน

มาตรฐานการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้นตามมาตรฐาน IRATA

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
โรยตัวทำงาน ทั่วไป
24-25 เม.ย 67
โรยตัวทำงาน ทั่วไป
13-14 พ.ค 67

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ให้บริการโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือกทุกประเภทเช่น

  • โรยตัวทำความสะอาด
  • โรยตัวซ่อมบำรุง
  • โรยตัวติดตั้ง ซ่อมแซม

ใบเซอร์มีอายุ 3 ปีตามมาตรฐานสากล

1.เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ มีชั่วโมงการทำงานใน Lock book irata ไม่น้อยกว่า 2,000 ขั่วโมง

2.ผ่านการเป็นสมาชิกองค์กร IRATA เลเวล 2 ขึ้นไป และ บัตรสมาชิกยังไม่หมดอายุ

ลูกจ้างควรได้รับการฝึกอบรมการทำงานโรยตัวเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด พรบ.ความปลอดภัย 2554 มาตรา 16 เรื่องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อทำงานอย่างปลอดภัย

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 15 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

หลักสูตรโรยตัวทำงานมี 2 แบบ

  1. โรยตัวทำงานทั่วไป ( 2 วัน )
  2. Rope access ( 5 วัน )

การเรียนการสอนทั้งหมด อ้างอิงข้อกำหนด ขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐาน IRATA

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member