บริการตรวจเครน ลดสูงสุด 40% โดยวิศวกรชำนาญการ

ทีมวิศวกรเครื่องกลตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ปจ1 ปจ2 ทุกชนิดด้วยมืออาชีพประสบการณ์ตรงด้านการตรวจรับรองปั้นจั่น พร้อมโหลดเทสตามกฎหมายกำหนด ให้บริการทุกพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วไทย

ตรวจ ปจ1
ปั้นจั่นอยู่กับที่

ตรวจสอบพร้อมออกใบรับรอง ปจ1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่พร้อมทดสอบพิกัดการยก (โหลดเทส) ตามกฎหมาย

ตรวจ ปจ2
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

ตรวจสอบพร้อมออกใบรับรอง ปจ2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่พร้อมทดสอบพิกัดการยก (โหลดเทส) ตามกฎหมาย

ตรวจอุปกรณ์ช่วยยก
รอก โซ่ สลิงเครน

ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกเครน พร้อมออกใบรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล

องค์กรต้องตรวจสอบเครนบ่อยแค่ไหน

การตรวจสอบเครนต้องทำบ่อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ประเภทการใช้งานเครน ระยะเวลาการใช้งาน สภาพแวดล้อมที่ใช้งานเครน ตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีการตรวจเครน ซึ่งแบ่งแยกได้เป็น 4 กรณีดังนี้

1. เครนสำหรับงานก่อสร้าง

 • ขนาดพิกัดไม่เกิน 3 ตันให้มีการทดสอบทุก 6 เดือน
 • ขนาดพิกัดมากกว่า 3 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 3 เดือน

2. เครนสำหรับงานอื่นๆ

 • ขนาดพิกัด 1 ตันไม่ถึง 3 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 1 ปี
 • ขนาดพิกัดมากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้มีการทดสอบทุก 6 เดือน
 • ขนาดพิกัดมากกว่า 50 ตันให้มีการตรวจสอบทุก 3 เดือน

3. เครนที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัย ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดน้ำหนักยก

4.เครนที่ไม่มีการใช้งานมาเป็นเวลา 6 เดือนให้ทดสอบใหม่ก่อนใช้งาน

ความสำคัญในการตรวจเครน

เครนเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการยกรับน้ำหนักและขนสิ่งของในพื้นที่อุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและลดความเหนื่อยล้าในการทำงาน แต่ก็ควรระมัดระวังเนื่องจากเครนมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุขึ้นขั้นเสียชีวิตทำให้มีการกฎหมายให้นายจ้างมีการตรวจเครนตามเงื่อนไขกำหนด และผู้ใช้งานเครนต้องผ่านการอบรมเครน ก่อนปฏิบัติงานจริง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น ๆ ในบริเวณที่เครนใช้งาน การตรวจสอบเครนเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เครนสามารถทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

บริการตรวจปั้นจั่น ปจ.1 ปจ.2 เครื่องจักร ทั่วประเทศไทย

ให้บริการตรวจปั้นจั่นทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ.1), ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ปจ.2) จนกระทั่งการตรวจสอบเครื่องจักรและบริการซ่อมเครน โดยเรามีทีมงานวิศวะมืออาชีพ ที่มาพร้อมอุปกรณ์ตรวจเช็คตามมาตรฐาน ISO 17025 ให้ผลตรวจวัดที่แม่นยำ

Stationary Crane

 • – ลิฟท์ขนส่ง
 • – ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
 • – เครื่องตอกเสาเข็ม
 • – ตรวจรอกโซ่
 • – ฯลฯ

—- ตัวอย่างบริการ —-

ทำไมต้องใช้บริการตรวจเครน Safety Member

อุปกรณ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของผลลัพธ์

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจ

ขั้นตอนการตรวจสอบเครนแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนสำคัญดังนี้

01
ตรวจสอบโครงสร้างปั้นจั่นทั้งรางเลื่อน, คานเครน, ฐานรากเครน, และ ส่วนยึดต่างๆของเครน:
 • ตรวจสอบโครงสร้างปั้นจั่นโดยละเอียดเพื่อตรวจว่ามีการกัดกร่อนหรือขาดหายที่ส่วนใดบ้าง
 • ตรวจสอบคานเครนเพื่อตรวจหาช่องรอยแตกร้าวหรือสภาพที่สำคัญอื่นๆที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเครน
02
ตรวจสอบส่วนประกอบของเครนว่ามีสภาพแข็งแรงหรือมีรอยแตกร้าวหรือไม่:
 • ตรวจสอบส่วนประกอบทุกส่วนของเครน เช่น โฟร์ค, สลิง, ล้อ, ส่วนต่างๆ โดยละเอียดเพื่อค้นพบรอยแตกร้าวหรือสภาพที่อาจเสื่อมสภาพ
03
ตรวจสอบระบบควบคุมเครนและระบบไฟฟ้าทั้งหมด:
 • ตรวจสอบระบบควบคุมเครน เช่น รีโมทควบคุม, สวิตช์, และเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและปลอดภัยของการทำงาน
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่น สายไฟ, โคมไฟ, วงจรไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและปลอดภัยของระบบ
04
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก:
 • ตรวจสอบสลิงและราวยกสำหรับตรวจสอบความแข็งแรงและสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น สายเชื่อมต่อ, แม่เหล็ก, และสายจ่ายไฟ เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยในการใช้งาน
05
ทดสอบการรับน้ำหนักเครน (โหลดเทส):
 • ทำการทดสอบโหลดเทสโดยรับน้ำหนักที่เครนต้องยกให้และตรวจสอบว่าเครนสามารถรับน้ำหนักนั้นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบระบบหยุดฉับพลัน (Emergency Stop) และระบบสัญญาณเตือนเมื่อถึงขีดจำกัด
06
ออกรายงานการตรวจสอบเครน :
 • รายงานผลการตรวจสอบเครนทุกข้อตามแต่ละขั้นตอน
 • ระบุข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับสภาพของเครนและระบบที่ตรวจสอบ
 • แนบรูปภาพหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรายงาน
ตรวจสอบโครงสร้าง ปั้นจั่นและเครน
ตรวจสอบส่วนประกอบของเครน
ตรวจสอบการเคลื่อนที่และระบบควบคุม
ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
ทดสอบการรับน้ำหนักเครน (โหลดเทส)
ออกรายงานการตรวจสอบเครน

เลื่อนเพื่ออ่าน –>

ข้อดีการตรวจเช็คสภาพเครน

ข้อดีของการตรวจเครน

การตรวจสอบเครนเป็นกระบวนการที่มีข้อดีและประโยชน์มากมายในการดูแลรักษาและใช้งานเครนในภาคอุตสาหกรรม นี่คือข้อดีหลักของการตรวจเครน

การตรวจเครนเป็นการตรวจสอบและตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเครน ทำให้สามารถตระหนักและแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน ทำให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนที่ใช้งานเครนและผู้อื่น ๆ ในบริเวณที่ทำงาน

เครนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาอาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจเครนจึงช่วยให้มั่นใจว่าการทำงานของเครนจะไม่มีผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

การตรวจเครนช่วยรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของเครน ทำให้การทำงานเป็นไปตามความต้องการและไม่มีความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น ทำให้บรรลุผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง

การตรวจเครนช่วยตรวจสอบปัญหาและความชำรุดที่อาจเกิดขึ้นกับเครน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเร็วทำให้ป้องกันไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการแทนอะไหล่

หลายประเทศและองค์กรมีกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดว่าเครนต้องได้รับการตรวจสอบเป็นระยะเวลาที่กำหนด การตรวจเครนช่วยให้เครื่องจักรปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน

การตรวจเครนเป็นการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยเพิ่ม

การทำงานตรวจเครนทีมวิศวกร Safetymember

บริการตรวจสอบเครน เซฟตี้เมมเบอร์
บริการตรวจสอบเครน เซฟตี้เมมเบอร์

บริการน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการตรวจสอบเครน

คำว่า “ปั้นจั่น” หมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการยกสิ่งของขึ้นและลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ในการยกสิ่งของขึ้นและลงตามแนวดิ่งด้วยโวยวายหรือเส้นกลางเจาะตัวไปด้วยความแข็งแรงเพื่อให้สามารถยกหรือลงสิ่งของนั้นอย่างปลอดภัยและมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว

ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

 • ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ.1)
 • ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ปจ.2)

เครื่องชั่งแขวงดิจิตอล, เครื่องวัดระยะเลเซอร์, มิเตอร์วัดไฟดิจิตอล, เวอร์เนียนดิจิตอล และอื่นๆ โดยเครื่องมือทุกชิ้นผ่านมาตรฐาน ISO 17025 และสอบเทียบก่อนนำไปใช้งาน

ตรวจสอบน้ำหนักต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของปั้นจั่น โดยแบ่งเป็นสองกรณีดังนี้:

 1. ปั้นจั่นใหม่:
 • ถ้าปั้นจั่นมีขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักโดยยกขึ้นจากพื้นและตรวจสอบว่าสามารถรับน้ำหนักได้ครั้งแรกที่ไม่เกิน 1 เท่าของน้ำหนักที่กำหนดสำหรับปั้นจั่นนี้ แต่ต้องไม่เกิน 1.25 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด
 • ถ้าปั้นจั่นมีขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักโดยยกขึ้นจากพื้นและตรวจสอบว่าสามารถรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกที่ปลอดภัย
 1. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว:
 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักโดยยกขึ้นจากพื้นและตรวจสอบว่าสามารถรับน้ำหนักได้ครั้งแรกที่ไม่เกิน 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • ในกรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบและตรวจสอบการรับน้ำหนักตามที่กำหนดให้ทุกครั้งที่ใช้งานปั้นจั่นนี้ในอายุการใช้งานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบของผู้ผลิต โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย
ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member