บริการตรวจเครน ลดสูงสุด 40% โดยวิศวกรชำนาญการ

“เครน” มีความสำคัญมากต่อการก่อสร้างและวงการอุตสาหกรรม เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักๆนั่นเอง ซึ่งของเหล่านี้ก็มีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้การใช้งานเครนเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุด จึงต้องมีการตรวจเครนเป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างปฏิบัติงาน

ทำไมต้องตรวจเครน

“เครน” มีความสำคัญมากต่อการก่อสร้างและวงการอุตสาหกรรม เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักๆนั่นเอง ซึ่งของเหล่านี้ก็มีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเพื่อให้การใช้งานเครนเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุด จึงต้องมีการตรวจเครนเป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างปฏิบัติงาน

ข้อดีของการตรวจเครน

เครนเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบและอุปกรณ์หลายชิ้นประกอบกันขึ้นมา ทั้งยังมีราคาสูงมาก การตรวจเครนเป็นประจำจะช่วยให้มองเห็นปัญหาหรือข้อบกพร่องของเครน ทำให้ซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด ยิ่งซ่อมได้เร็ว ค่าใช้จ่ายในการซ่อมก็น้อยลงเมื่อเทียบกับการปล่อยให้เครนมีปัญหาต่อไปนานๆ นอกจากนี้เครนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเครนด้วย ในทางกลับกันหากเครนมีปัญหา เช่น ยกตัวได้ไม่ดีและฝืนใช้งาน ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อเครนหรืออาจทำให้ทรัพย์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งาน ในกรณีที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคล เพราะเครื่องจักรหนักขนาดนี้หากเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว

          การตรวจเครนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก หากสภาพของเครนยังคงแข็งแรงและมีประสิทธิภาพดี ก็จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและลดต้นทุนการเสียโอกาสในกรณีที่เครนพังเสียหายจนต้องซ่อมเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงต้องตรวจเครนเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันจะก่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งนอกจากข้อดีดังกล่าวข้างต้นแล้วการตรวจเครนยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับเครนด้วย