by prawit
อบรมเครน

อบรมเครน การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้

การทำานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
หลักสูตร : ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน
อบรมผู้บังคับเครน ปจ2

อบรมผู้บังคับเครน ปจ2

การทำานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่
หลักสูตร : ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัติให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

ศูนย์ฝึกอบรมเครน มาตรฐานสากล

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างปลอดภัย

“บริการอบรมเครนของเราทำให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการและทำงานด้วยเครนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรของเราจะทำให้คุณมีความเข้าใจเต็มรูปแบบในเรื่องของกฎระเบียบและการปฏิบัติงานกับเครนตามกฎหมายกำหนด รวมถึงการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานกับเครนที่ลึกซึ้งคอยให้คำแนะนำที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับปั้นจั่นของคุณและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น”

หลักสูตรเครน 4 ผู้ (อยู่กับที่)

การทำงานกับปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ หลักสูตร 2 วัน

หลักสูตรเครน 4 ผู้ (เคลื่อนที่)

การทำงานกับปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ หลักสูตร 3 วัน

หลักสูตร ทบทวนปั้นจั่น

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นอบรมตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2552

หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น

ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

" ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น "

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 66 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น

หลักสูตร ปั้นจั่น ตามกฎหมาย

เรียนรู้วิธีการทำงานกับปั้นจั่นชนิดต่างๆอย่างถูกต้อง

อบรมปั้นจั่น (อินเฮ้าส์)

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร เลือกวันอบรมที่สะดวกสำหรับคุณ โดยการจัดอบรมแบบภายใน ส่วนตัว

บริการ 77 จังหวัด

บริการอบรมเครนทั่วประเทศไทย ทีมวิทยากรมืออาชีพ อุปกรณ์การฝึกอบรมมาตรฐานสากล

มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลังจากจบการอบรมเครน ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์ยืนยันผ่านการอบรมอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

บริการหลังการขาย

ให้คำปรึกษาด้านการทำงานกับปั้นจั่น และ การบริหารจัดการโดยทีมเทคนิคของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น

หลักสูตรตามกฎหมายกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

3 วัน
ทฤษฎี 2 วัน
ฝึกปฏิบัติ 1 วัน
มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

2 วัน
ทฤษฎี 1 วัน
ปฏิบัติ 1 วัน
มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

ทบทวนปั้นจั่น

3 ชม.
ทฤษฎี 3 ชม.
ฝึกปฏิบัติ
มอบวุฒิบัติให้ผู้อบรม

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดเคลื่อนที่ (รังสิต)

หลักสูตร 3 วัน

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
โมบายเครน 4 ผู้
5-7 ตุลา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

การอบรมปั้นจั่นและการอบรมเครน

การอบรมปั้นจั่นและการอบรมเครนเป็นกระบวนการการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปั้นจั่นและเครน การอบรมเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทตามลักษณะของปั้นจั่นดังนี้:

  • ผู้ทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถ เรือ): นี้เป็นกลุ่มของบุคลากรที่ทำงานกับปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ปั้นจั่นบนรถหรือเรือ การอบรมนี้จะเน้นทักษะการใช้ปั้นจั่นในสถานการณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่.
  • ผู้ทำงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปั้นจั่นเหนือศีระ): กลุ่มนี้เป็นบุคลากรที่ทำงานกับปั้นจั่นที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ตัวอย่างเช่น ปั้นจั่นที่ติดตั้งในโรงงานหรืออาคาร การอบรมนี้จะเน้นทักษะการใช้ปั้นจั่นในสถานที่ที่อยู่.

การอบรมทั้งสองประเภทนี้จะมีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นนายจ้างควรตรวจสอบให้ดีว่าผู้ปฏิบัติงานของเราทำงานกับปั้นจั่นชนิดใดเพื่อที่จะได้ส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมให้ตรงตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในทางกฎหมายจะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับใบรับรองหลังจากผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อย.

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น (SIGNAL MAN) มีหน้าที่สำคัญในการให้สัญญาณที่ถูกต้องและเข้าใจถึงผู้บังคับปั้นจั่น เพื่อให้การทำงานเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้การทำงานเกิดความสับสนและอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ

การให้สัญญาณในการทำงานกับปั้นจั่น ควรทำตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับทีมงานหรือผู้บังคับปั้นจั่น นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาณยังต้องมีความเข้าใจในท่าทางต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย การฝึกอบรมและเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ให้สัญญาณปั้นจั่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในทุกรณะบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น

นอกจากการให้สัญญาณที่ถูกต้องและเข้าใจถึงผู้บังคับปั้นจั่น เพื่อให้การทำงานเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่นยังมีหน้าที่อื่นที่สำคัญ เช่น:

การตรวจสอบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม: ผู้ให้สัญญาณจะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานมีสภาพใช้งานที่ดีและไม่มีความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้.

  • การตรวจสอบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น (Signal Man) เพื่อให้การทำงานกับปั้นจั่นเป็นไปอย่างปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้.
  • การตรวจสอบอุปกรณ์: ผู้ให้สัญญาณต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีความเสียหาย. นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง.
  • การตรวจสอบสภาพแวดล้อม: ผู้ให้สัญญาณจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน เช่น พื้นผิวที่สมบูรณ์ การมีแสงสว่างเพียงพอ หรือความปลอดภัยจากอันตรายทางการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น.
  • การทราบสถานที่หลบภัย: ผู้ให้สัญญาณควรทราบสถานที่หลบภัยหรือทางออกในกรณีที่เกิดภัยคุกคาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนการอย่างถูกต้อง.
  • การทราบแผนการปฏิบัติ: ผู้ให้สัญญาณควรทราบแผนการปฏิบัติในกรณีเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  • การฝึกอบรมและอัพเดททราบทักษะ: ผู้ให้สัญญาณควรมีการฝึกอบรมและปรับปรุงทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างๆ ได้อย่างมีความเข้าใจ.
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจของผู้ให้สัญญาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยและความสำเร็จในการทำงานกับปั้นจั่น.

การสื่อสาร: ผู้ให้สัญญาณจะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจกับผู้บังคับปั้นจั่น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดได้.

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือสถานการณ์เฉพาะ: ผู้ให้สัญญาณต้องสามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้.

การปฏิบัติตามคำสั่ง: ผู้ให้สัญญาณต้องสามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง.

การเรียนรู้และประเมินความเสี่ยง: ผู้ให้สัญญาณควรมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานกับปั้นจั่น และสามารถประเมินความเสี่ยงเหล่านี้ได้.

ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่นมีบทบาทสำคัญที่มีผลในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานกับปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจ.

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member