อบรมเครน ลดสูงสุด 40%

อบรมเครน 4 ผู้ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เครน

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจะทำงานกับเครนต้องผ่านการอบรมมาก่อน? เพราะเครนคือเครื่องจักรหนักและสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีกฎหมายกำหนดออกมาว่าสถานประกอบการใดที่ต้องทำงานร่วมกับเครน ผู้ปฏิบัติงานกับเครนจะต้องผ่านการอบรมเครน(ปั้นจั่น)ก่อน แต่เนื่องจากเครนมี 2 ประเภท ได้แก่ เครนประเภทเคลื่อนและเครนประเภทอยู่กับที่ การอบรมจึงแยกออกเป็น 2 หลักสูตรเช่นเดียวกัน เนื้อหาแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะส่งพนักงานเข้าไปอบรม นายจ้างอย่าลืมตรวจสอบให้ดีว่ากำลังใช้งานเครนประเภทใดอยู่ จะได้อบรมด้วยหลักสูตรที่ถูกต้องนั่นเอง

ความสำคัญของการอบรมเครน

อุบัติเหตุจากการทำงานร่วมกับเครนเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ นอกจากเหนือจากความบกพร่องของสภาพเครนซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการตรวจเครนและซ่อมบำรุงแล้ว ยังเกิดจาก Human Error ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเกาะวัสดุไม่ถูกต้อง การให้สัญญาณไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งอุบัติเหตุก่อให้การบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้ การอบรมเครนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อบรมเครน 4 ผู้ แต่ละผู้มีอะไรบ้าง

ในการทำงานร่วมกับเครนไม่ใช่มีผู้ปฏิบัติงานคนเดียวก็ทำได้ ต้องทำงานร่วมกันหลายคนเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเครนจะมีทั้งหมด 4 ผู้ ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับเครนและผู้ควบคุม หลายครั้งการทำงานกับเครนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะความสับสนจากสัญญาณมือ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ให้สัญญาณและทีมงานที่ทำงานกับเครนคนอื่นๆจะต้องเข้าใจสัญญาณมือเครนที่เป็นหลักสากล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องส่งพนักงานไปอบรมเครน 4 ผู้เพื่อเรียนรู้ทั้งเทคนิค การทำงานสัญญาณมือ การเลือกใช้อุปกรณ์และอีกมากมายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั่นเอง

หลักสูตรการอบรมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริการต้องมีการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยผ่านการขึ้นเป็นหน่วยงานฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีลูกค้าเป็นองค์กรหรือบริษัทชั้นนำหลายแห่งก็จะยิ่งช่วยการันตรีมาตรฐานของผู้ให้บริการได้

เมื่อใช้งานเครนแล้วเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานจนบาดเจ็บ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้งานยังหยุดชะงักด้วยเพราะต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีนั่นเอง หากงานเร่งรีบแต่งานต้องหยุดก็เท่ากับว่านายจ้างต้องเสียทั้งเงินและเวลา งานก็สำเร็จช้าลง ผลกระทบจะส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ซึ่งแน่นอนว่าได้ไม่คุ้มเสียเลย ดังนั้นแนะนำให้ส่งพนักงานไปอบรมเครน 4 ผู้จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ 

อบรมเครนกับศูนย์ฝึกอบรมที่ดีที่สุด หลักสูตรการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น 4 ผู้

อบรมเครน 4 ผู้มีใครบ้าง

เครน (Crane) หรือคนไทยเรียกว่า “ปั้นจั่น” เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งใช้เพื่อยกวัตถุให้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งสามารถยกวัตถุขึ้นลงในแนวดิ่งหรือเคลื่อนย้ายไปตามแนวราบได้ การทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากหากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจ กฎหมายจึงกำหนดให้สถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ทำงานกับเครนหรือปั้นจั่นจำเป็นต้องผ่านการอบรมเครน 4 ผู้ ประกอบไปด้วยผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม การอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ทั้งสองหลักสูตรอบรมต่างกัน นายจ้างควรตรวจสอบให้ดีก่อนส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม หลังการอบรมเครนจะได้รับใบเซอร์หรือใบวุฒิบัตรยืนยัน

อันตรายจากการให้สัญญาณที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อผู้ให้สัญญาณไม่มีความรู้หรือขาดความเข้าใจให้สัญญาณไม่ถูกต้องแสดงท่าทางผิดกลับไปยังผู้บังคับเครน อาจทำให้เกิดความสับสนจนนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ การให้สัญญาณที่ถูกต้องผู้ให้สัญญาณต้องมีความเข้าใจในท่าทางต่างๆ ตามหลักสากล ในขณะเดียวกันผู้บังคับเครนจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในท่าทางเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถบังคับเครนได้ถูกต้อง ทีมงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับเครนหรือปั้นจั่นจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

เรียนรู้การใช้สลิง

ผู้เข้ารับการอบรมเครนจะได้เรียนรู้การใช้สลิง การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยก รวมถึงเทคนิคสำคัญ วิธีการตรวจสอบสลิง การตรวจเช็คโซ่ยกของและการคำนวณการรับน้ำหนักของสลิงอย่างปลอดภัย

เรียนรู้เทคนิคการบังคับปั้นจั่น

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการบังคับเครนหรือปั้นจั่นอย่างถูกต้อง ควบคุมปั้นจั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเรียนรู้การบังคับปั้นจั่นอย่างมืออาชีพอ้างอิงขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานสากล

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

ผู้เข้ารับการอบรมเครนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นภาคปฏิบัติและฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดประกบแบบตัวต่อตัว วิทยากรดูแลอย่างดีตลอดการเรียนรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีตลอดหลักสูตร

สัดส่วนเหมาะสมในการอบรม

สัดส่วนที่เหมาะสมในการอบรมปั้นจั่นคือเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี หลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างลงตัว เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุดสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

70% ปฏิบัติจริง

ทุกเนื้อหาตรวจสอบได้ มั่นใจในคุณภาพ อบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ หลักสูตรผ่านการยอมรับจากองค์ชั้นนำระดับประเทศ การันตีผู้ผ่านการอบรมปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้จริงปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

หลักสูตรการฝึกอบรมเครน

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

หลักสูตรการอบรมผู้บังคับเครนหรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปั้นจั่นติดตั้งบนหอสูง ขาตั้งหรือบนล้อเลื่อนประกอบด้วยภาคทฤษฎีมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยไปกว่า 9 ชม. อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ดังนี้  

> ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

> ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch

> การใช้สัญญาณมือ

> การผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

> การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

> การตรวจสอบและการบำรุงรักษา

ในภาคปฏิบัติจริงมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชม. โดยทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามเส้นทางที่กำหนด

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

หลักสูตรการอบรมผู้บังคับเครนหรือปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปั้นจั่นที่ติดตั้งบนพาหนะที่ขับหรือเคลื่อนที่ได้ ประกอบด้วยภาคทฤษฎีมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยไปกว่า 9 ชม. อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ดังนี้  

> การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

> วิธีการผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

> การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

> การใช้สัญญาณมือ

ในภาคปฏิบัติจริงมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชม. โดยต้องทดสอบการให้สัญญาณ การผูกมัด และการยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้อง

หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

หลักสูตรผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ในภาคทฤษฎีมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยไปกว่า 9 ชม. อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ดังนี้  

> การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

> วิธีการผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

> การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

> การใช้สัญญาณมือ

ในภาคปฏิบัติจริงมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชม. โดยต้องทดสอบการให้สัญญาณ การผูกมัด และการยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้อง

หลักสูตรอบรมเครนทบทวนการทำงาน

หลักสูตรอบรมเพื่อทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชม. ประกอบไปด้วยเนื้อหาหรือหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

> กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น การสูญเสีย นำผลการสอบสวนสืบสวนมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข

> ความปลอดภัยในการทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น กรณีนำเครนหรือปั้นจั่นประเภทหรือชนิดที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยที่ดีที่สุด

SAFESIRI ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยที่ดีที่สุด อบรมเครนด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกฎหมาย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ใบอนุญาต จป. 63-010 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ อบรมเครนตั้งแต่ปูพื้นฐานใหม่ ข้อมูลแน่นในภาคทฤษฎี พร้อมฝึกจริงอย่างเคร่งครัดในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทำงานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้การบรรยายของวิทยากรและครูผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์มากมาย  

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

หลักสูตรเหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เพื่อเข้าสมัครงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเครนหรือปั้นจั่นจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมปั้นจั่น 4 ผู้อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ