อบรมเครน ลดสูงสุด 40%

อบรมเครน 4 ผู้ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เครน

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจะทำงานกับเครนต้องผ่านการอบรมมาก่อน? เพราะเครนคือเครื่องจักรหนักและสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีกฎหมายกำหนดออกมาว่าสถานประกอบการใดที่ต้องทำงานร่วมกับเครน ผู้ปฏิบัติงานกับเครนจะต้องผ่านการอบรมเครน(ปั้นจั่น)ก่อน แต่เนื่องจากเครนมี 2 ประเภท ได้แก่ เครนประเภทเคลื่อนและเครนประเภทอยู่กับที่ การอบรมจึงแยกออกเป็น 2 หลักสูตรเช่นเดียวกัน เนื้อหาแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะส่งพนักงานเข้าไปอบรม นายจ้างอย่าลืมตรวจสอบให้ดีว่ากำลังใช้งานเครนประเภทใดอยู่ จะได้อบรมด้วยหลักสูตรที่ถูกต้องนั่นเอง

ความสำคัญของการอบรมเครน

อุบัติเหตุจากการทำงานร่วมกับเครนเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ นอกจากเหนือจากความบกพร่องของสภาพเครนซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการตรวจเครนและซ่อมบำรุงแล้ว ยังเกิดจาก Human Error ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์ยึดเกาะวัสดุไม่ถูกต้อง การให้สัญญาณไม่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งอุบัติเหตุก่อให้การบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้ การอบรมเครนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อบรมเครน 4 ผู้ แต่ละผู้มีอะไรบ้าง

ในการทำงานร่วมกับเครนไม่ใช่มีผู้ปฏิบัติงานคนเดียวก็ทำได้ ต้องทำงานร่วมกันหลายคนเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับเครนจะมีทั้งหมด 4 ผู้ ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับเครนและผู้ควบคุม หลายครั้งการทำงานกับเครนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะความสับสนจากสัญญาณมือ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ให้สัญญาณและทีมงานที่ทำงานกับเครนคนอื่นๆจะต้องเข้าใจสัญญาณมือเครนที่เป็นหลักสากล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องส่งพนักงานไปอบรมเครน 4 ผู้เพื่อเรียนรู้ทั้งเทคนิค การทำงานสัญญาณมือ การเลือกใช้อุปกรณ์และอีกมากมายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั่นเอง

หลักสูตรการอบรมจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริการต้องมีการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยผ่านการขึ้นเป็นหน่วยงานฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีลูกค้าเป็นองค์กรหรือบริษัทชั้นนำหลายแห่งก็จะยิ่งช่วยการันตรีมาตรฐานของผู้ให้บริการได้

เมื่อใช้งานเครนแล้วเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานจนบาดเจ็บ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของพนักงาน นอกจากนี้งานยังหยุดชะงักด้วยเพราะต้องพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีนั่นเอง หากงานเร่งรีบแต่งานต้องหยุดก็เท่ากับว่านายจ้างต้องเสียทั้งเงินและเวลา งานก็สำเร็จช้าลง ผลกระทบจะส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ซึ่งแน่นอนว่าได้ไม่คุ้มเสียเลย ดังนั้นแนะนำให้ส่งพนักงานไปอบรมเครน 4 ผู้จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้