by prawit

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรการขับรถยก (Forklift)

หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย การทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564
หลักสูตร
วันที่
สมัคร
การขับรถยก (Forklift)
11 ตุลา

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

กฎหมายและความปลอดภัย:

 • ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
 • การประยุกต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์และรถยก:

 • ลักษณะพื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • หลักการทำงานของระบบยกของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก

อุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัย:

 • หน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในรถโฟล์คลิฟท์และรถยก

ส่วนประกอบและระบบของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก:

 •  รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • หน้าที่และการทำงานของแผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่าง ๆ

การตรวจสอบและการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย:

 • ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
 • ข้อกำหนดในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การขับขี่และใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย:

 • เทคนิคการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยกในสภาวะปลอดภัย
 • การจัดเรียงและการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย

การบำรุงรักษาและการแก้ไขเบื้องต้น:

 • ขั้นตอนในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน:

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถโฟล์คลิฟท์เสียหายหรือติดขัด

กฎจราจรและการเครื่องหมายเตือน:

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายในโรงงาน
 • เครื่องหมายเตือนและสัญญาณทางการจราจรในพื้นที่ทำงาน

การวัดผลและการวิเคราะห์ความปลอดภัย:

 • วิธีการวัดผลในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงานด้วยรถโฟล์คลิฟท์

การแสดงกรณีศึกษาจากวีดีโอ:

 • การศึกษากรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง:

 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

หลักสูตรนี้เน้นในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในสถานที่ทำงานของคุณ

ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์?

การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและบริหารจัดการโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีหลายเหตุผลที่ทำให้การอบรมนี้เป็นเรื่องสำคัญ:

ความปลอดภัย: การใช้งานโฟล์คลิฟท์อย่างไม่ถูกต้องอาจเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาโฟล์คลิฟท์จึงมีความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน.

ประสิทธิภาพในการทำงาน: การอบรมช่วยเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้งานโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการเสียเวลา.

ลดความเสี่ยง: การอบรมช่วยในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโฟล์คลิฟท์โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการ.

ปรับปรุงการบริหารจัดการ: การอบรมช่วยในการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานของโฟล์คลิฟท์ในองค์กร.

เป็นการปฏิบัติตนตามกฎหมาย: บางประเทศอาจจำเป็นต้องมีการอบรมและประกาศนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานและบริหารจัดการโฟล์คลิฟท์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย.

ส่งเสริมทีมงาน: การอบรมเป็นโอกาสที่ทีมงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ เสริมสร้างทีมที่มีความรับผิดชอบและความสามารถในการใช้งานโฟล์คลิฟท์.

สรุปได้ว่า การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อให้การใช้งานและบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมขับโฟล์คลิฟท์

การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์มีประโยชน์มากมายที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถยกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

 • เพิ่มความรู้และทักษะ: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถยกมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของโรงงานหรือโกดังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ทำให้การยกระบบสินค้าหรือวัตถุมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น
 • ปรับปรุงความปลอดภัย: การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถยกมีทักษะในการควบคุมรถยกอย่างถูกต้อง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 • เพิ่มโอกาสการรับรอง: การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรองหรือใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับงานด้านขับรถยก
 • ลดต้นทุนการผลิต: การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถยกทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายหรือสูญหายของวัตถุมงคลในโกดัง
 • เสริมสร้างทีมงาน: การอบรมช่วยเพิ่มความไว้วางใจในทีมงาน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจและรู้สึกถูกนับถือในบทบาทของตนเอง

การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์เป็นการลงทุนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member