หลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์
ลดราคา 50%

เรียนรู้การขับขี่โฟล์คลิฟท์ หรือรถยกทุกประเภทอย่างถูกต้อง และเทคนิคการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุอย่างปลอดภัย เน้นให้ผู้อบรมได้ปฏิบัติขับขี่จริงทุกคน พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

รถยกคืออะไร

รถยก (Forklift) คือ เครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการยกและขนของหนักในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน, โกดัง, โรงกลาง, หรือสถานที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยที่มันสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าของแรงงานมนุษย์และทำให้งานเกี่ยวกับสินค้าหนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

แต่ถึงอย่างนั้นรถยก หรือ โฟล์คลิฟท์ ก็สามารถสร้างความอันตรายให้กับพนักงานได้ ดังนั้นพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ จึงควรได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์ เพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและรู้จุดที่ควรระวังในการใช้งาน

หลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์ การทำงานกับรถยก

การอบรมเกี่ยวกับการทำงานกับรถยกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญในการใช้งานรถยก (Forklift) ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้คุณสามารถบังคับรถยกได้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนงาน เช่น การหลีกเลี่ยงการชนกัน, การตรวจสอบอุปกรณ์รถยก, การโหลดและจ่ายของอย่างปลอดภัย เป็นต้น

ตรงตามข้อ 40 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 ซี่งกล่าวไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ 

อบรมรถยกไฟฟ้า ยืนขับ
ฝึกขับรถยก
ฝึกขับรถยกถอยหลัง

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยก

เรียนรู้เกี่ยวกับรถยก, ประเภทรถยกที่เหมาะกับงาน, ข้อจำกัดต่างๆของรถยก, และอื่นๆที่ผู้ใช้งานควรรู้

กฎหมายความปลอดภัย

เรียนรู้กำหมายการใช้งาน รถยก (Forklift) เข้าใจความหมายป้ายสัญญาณเตือนต่างๆตามมาตรฐานสากล

เทคนิคการขับรถยก-โฟล์คลิฟท์

เรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถยก (Forklift) วิธีควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า การวิ่งผ่านทางแคบ อย่างมืออาชีพ

การตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรถยก

เรียนรู้วิธีการตรวจเช็ครถยก (Forklift) ประจำวัน ก่อนขับขี่ วิธีบำรุงรักษารถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

อบรมโฟล์คลิฟท์

ใครบ้างที่ต้องเข้าอบรมโฟล์คลิฟท์

การอบรมเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์เหมาะสำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการใช้งานรถยกในสถานที่ทำงาน มักจะเห็นได้บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดัง ที่มีการขนย้ายสินค้า ซึ่งมีกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่กำหนดให้ลูกจ้างเหล่านี่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้งานรถยก

ทำไมต้องอบรมโฟล์คลิฟท์ ?

การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและบริหารจัดการโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีหลายเหตุผลที่ทำให้การอบรมนี้เป็นเรื่องสำคัญ:

 • ความปลอดภัย: การใช้งานโฟล์คลิฟท์อย่างไม่ถูกต้องอาจเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ การอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาโฟล์คลิฟท์จึงมีความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ประสิทธิภาพในการทำงาน: การอบรมช่วยเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในการใช้งานโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการเสียเวลา
 • ลดความเสี่ยง: การอบรมช่วยในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโฟล์คลิฟท์โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการ
 • ปรับปรุงการบริหารจัดการ: การอบรมช่วยในการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรและการทำงานของโฟล์คลิฟท์ในองค์กร
 • ปฏิบัติตนตามกฎหมาย: บางประเทศอาจจำเป็นต้องมีการอบรมและประกาศนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานและบริหารจัดการโฟล์คลิฟท์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ส่งเสริมทีมงาน: การอบรมเป็นโอกาสที่ทีมงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันความรู้ เสริมสร้างทีมที่มีความรับผิดชอบและความสามารถในการใช้งานโฟล์คลิฟท์

สรุปได้ว่า การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อให้การใช้งานและบริหาร

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรการขับรถยก (Forklift)

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย การทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564
หลักสูตร
วันที่
สมัคร
การขับรถยก (Forklift)
14 พ.ค 67
การขับรถยก (Forklift)
14 มิ.ย 67

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างการอบรมโฟล์คลิฟท์ประเภทต่างๆ

อบรมรถยกทั่วไป

อบรมรถยกเครื่องยนต์ทั่วไป

เน้นควบคุมการขับขี่และองศาการยกเคลื่อนสินค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงวิธีการตรวจสอบรถยกก่อนใช้งานในทุกวัน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

คลิกดูรายละเอียด >

อบรมรถยกไฟฟ้า

อบรมรถยกไฟฟ้า

เข้าใจถึงวิธีการควบคุมรถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ และแบบกึ่งนั่งขับ พร้อมวิธีการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

คลิกดูรายละเอียด >

Scissor lift

อบรมรถกระเช้าขากรรไกร

เน้นสอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมรถกระเช้าขากรรไกร (Scissor lift) อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถขึ้นกระเช้าทำงานได้อย่างปลอดภัย

คลิกดูรายละเอียด >

นอกจากนี้ยังมีอบรมโฟล์คลิฟประเภท รถลากพาเลส, บูมลิฟท์, รถสแตกเกอร์ และอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

In House

จัดอบรมหลักสูตรอินเฮ้าส์
ลด 40%

เน้นการฝึกแบบปฏิบัติจริง พร้อมเทคนิคเมื่อเจอกับรูปแบบสถานที่ต่างๆ โดยจัด 1 รุ่นไม่เกิน 40 คน ใช้เวลาสอน 6 ชม.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมขับโฟล์คลิฟท์

การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์มีประโยชน์มากมายที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของพนักงานขับรถยกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถยกมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมของโรงงานหรือโกดังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ทำให้การยกระบบสินค้าหรือวัตถุมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

การอบรมช่วยให้พนักงานขับรถยกมีทักษะในการควบคุมรถยกอย่างถูกต้อง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการรับรองหรือใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับงานด้านขับรถยก

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานขับรถยกทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายหรือสูญหายของวัตถุมงคลในโกดัง

การอบรมช่วยเพิ่มความไว้วางใจในทีมงาน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจและรู้สึกถูกนับถือในบทบาทของตนเอง

การอบรมในการขับโฟล์คลิฟท์เป็นการลงทุนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

ทดสอบขับรถยก

ภาพบรรยากาศอบรมขับรถโฟล์คลิฟท์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมโฟล์คลิฟท์

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมโฟล์คลิฟท์ หรือรถยกกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้ว

ข้อห้ามในการขับรถยกเป็นกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่ผู้ขับรถยกต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานขณะทำงาน ข้อห้ามนี้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และเงื่อนไขที่กำหนด แต่รวมถึงบางข้อที่มีความเป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น

 • ห้ามคนยืนหรือเดินอยู่ในที่ยกของ
 • ห้ามคนอื่นโดยสารบนรถยก
 • ห้ามยื่น แขน ขา ศีรษะออกนอกรถ
 • ห้ามเคลื่อนย้าย สินค้า/สิ่งของ ที่ไม่จัดให้เป็นระเบียบ เพราะเสี่ยงต่อการล้ม
 • ห้ามออกตัวเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน
 • ห้ามยกของขึ้นสูงจนบังสายตาผู้ขับ

หลักสูตรนี้เน้นในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ในสถานที่ทำงานของคุณ

กฎหมายและความปลอดภัย:

 • ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
 • การประยุกต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์และรถยก:

 • ลักษณะพื้นฐานของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • หลักการทำงานของระบบยกของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก

อุปกรณ์ป้องกันและความปลอดภัย:

 • หน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในรถโฟล์คลิฟท์และรถยก

ส่วนประกอบและระบบของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก:

 •  รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของรถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • หน้าที่และการทำงานของแผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่าง ๆ

การตรวจสอบและการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย:

 • ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
 • ข้อกำหนดในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การขับขี่และใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย:

 • เทคนิคการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยกในสภาวะปลอดภัย
 • การจัดเรียงและการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย

การบำรุงรักษาและการแก้ไขเบื้องต้น:

 • ขั้นตอนในการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์และรถยก
 • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน:

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถโฟล์คลิฟท์เสียหายหรือติดขัด

กฎจราจรและการเครื่องหมายเตือน:

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายในโรงงาน
 • เครื่องหมายเตือนและสัญญาณทางการจราจรในพื้นที่ทำงาน

การวัดผลและการวิเคราะห์ความปลอดภัย:

 • วิธีการวัดผลในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงานด้วยรถโฟล์คลิฟท์

การแสดงกรณีศึกษาจากวีดีโอ:

 • การศึกษากรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง:

 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member