บริการตรวจสอบอาคาร ประจำปี โดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

by prawit

ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารมีสภาพในการใช้งานที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานทั้งในด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมทางเทคนิค และการประหยัดพลังงาน การตรวจสอบอาคารนั้นเป็นกระบวนการที่ควรนำเข้าใช้ในทุกๆ ประการ เพื่อให้สามารถรักษาและบำรุงรักษาอาคารให้ใหม่เสมอ ในบทความนี้เราจะพูดถึงประเภทของการตรวจสอบอาคารที่สำคัญที่สุดที่น่าสนใจสำหรับผู้เจ้าของอาคารและผู้ดูแลรักษาอาคาร.

ประเภทของการตรวจสอบอาคาร

 1. การตรวจสอบความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:

   – การตรวจสอบระบบดับเพลิง: การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสายส่งน้ำ และการทดสอบการทำงานของระบบดับเพลิงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา.

   – การตรวจสอบระบบหลุดน้ำและระบบส่งน้ำ: การตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำ ระบบป้องกันการรั่วซึม และการทำงานของระบบส่งน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสูญเสียน้ำที่ไม่จำเป็น.

   -การตรวจสอบระบบการระบายน้ำท่าเรือ: การตรวจสอบระบบระบายน้ำท่าเรือ การตรวจสอบสภาพของถังน้ำท่าเรือ และการทดสอบการทำงานของระบบระบายน้ำ.

 1. การตรวจสอบโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภค:

   – การตรวจสอบโครงสร้าง: การตรวจสอบสถานะของโครงสร้างอาคาร เช่น ความคงทนทาน การรั่วซึมของฝ้า การกั้นก่อนเข้าบ้าน (Lintel) และการตรวจสอบถุงผ้าที่ใช้ทำส่วนประกอบของโครงสร้าง.

   – การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภค: การตรวจสอบสถานะของระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง.

   – การตรวจสอบระบบท่อ: การตรวจสอบสถานะของระบบท่อน้ำ ระบบท่อเสีย และระบบท่ออื่นๆ เพื่อหาความชำรุดหรือการรั่วซึม.

 1. การตรวจสอบสภาพภายในอาคาร:

   – การตรวจสอบระบบปรับอากาศ: การตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ เช่น การทำความเย็น การถ่ายเทความร้อน และการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ.

   – การตรวจสอบสภาพภายในห้องน้ำ: การตรวจสอบสภาพของห้องน้ำ เช่น การทดสอบการทำงานของท่อน้ำ การตรวจสอบการรั่วซึม และการทดสอบการทำงานของระบบประปา.

   – การตรวจสอบสภาพภายในห้องครัว: การตรวจสอบสภาพของห้องครัว เช่น การทดสอบการทำงานของเตาไฟฟ้า การทดสอบการทำงานของหลอดไฟ และการตรวจสอบอุปกรณ์ครัว.

 1. การตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคล:

   – การตรวจสอบระบบการระบายควัน: การตรวจสอบสถานะของระบบการระบายควัน เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง.

   – การตรวจสอบระบบการระบายอากาศ: การตรวจสอบสถานะของระบบการระบายอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง.

   – การตรวจสอบระบบการป้องกันการรั่วซึมของแก๊ส: การตรวจสอบสถานะของระบบการป้องกันการรั่วซึมของแก๊ส เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง.

 1. การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์:

   – การตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ: การตรวจสอบสถานะของเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง.

   – การตรวจสอบอุปกรณ์สำรอง: การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์สำรองที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมใช้งาน.

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ทำให้ควรให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ที่มีความรู้และทักษะในการตรวจสอบอาคารอย่างถูกต้อง. การตรวจสอบประจำต่อประจำช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่มีขนาดยังเล็กและสามารถแก้ไขได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต.

ควรตรวจสอบอาคารตอนไหน?

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารมีสภาพในการใช้งานที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานทั้งในด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมทางเทคนิค และการประหยัดพลังงาน การตรวจสอบอาคารนั้นเป็นกระบวนการที่ควรนำเข้าใช้ในทุกๆ ประการ เพื่อให้สามารถรักษาและบำรุงรักษาอาคารให้ใหม่เสมอ ในบทความนี้เราจะพูดถึงเมื่อไหร่ที่ควรทำการตรวจสอบอาคารเพื่อให้การบำรุงรักษาอาคารมีประสิทธิภาพ.

 1. การตรวจสอบประจำปี:

   – การตรวจสอบอาคารในทุกๆ ปีเป็นการทำให้สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่มีขนาดยังเล็กและสามารถแก้ไขได้ง่าย โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายมากขึ้น การตรวจสอบประจำปีมีประโยชน์มากในการรักษาสภาพของอาคารให้ใหม่เสมอ.

 

 1. การตรวจสอบหลังฤดูฝนหรือภายในช่วงเข้าฤดูร้อน:

   – หลังจากช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูหนาว เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทำการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก อาจมีความเสียหายที่ไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า การตรวจสอบในช่วงนี้ช่วยให้สามารถระบุปัญหาได้ทันที.

 

 1. การตรวจสอบหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน:

   – หลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นที่สำคัญที่จะทำการตรวจสอบสภาพของอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย.

 

 1. การตรวจสอบก่อนทำการปรับปรุงหรือบริการ:

   – ก่อนทำการปรับปรุงหรือบริการใดๆ บนอาคาร เป็นการที่ควรทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพของอาคารพร้อมที่จะรับการปรับปรุงหรือบริการ.

 1. การตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน:

   – เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานอาคาร เช่น การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งาน การปรับปรุงส่วนหนึ่งของอาคาร ควรทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้.

 1. การตรวจสอบหลังการสร้างใหม่:

   – เมื่อมีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เช่น สร้างอาคารใหม่ หรือทำการขยายเพิ่มเติม การตรวจสอบหลังการสร้างใหม่เป็นการที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน.

 1. การตรวจสอบเป็นระยะเวลาที่กำหนด:

   – การตรวจสอบตามกำหนดเป็นเวลาที่สามารถช่วยในการรักษาอาคารให้ในสภาพที่ดี และรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

 1. การตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่แน่นอน:

   – การตรวจสอบที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น การตรวจสอบเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เป็นการที่สามารถช่วยตรวจสอบสถานะของอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์.

การตรวจสอบอาคารเป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อรักษาคุณภาพและปลอดภัยของอาคาร เราควรทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การตรวจสอบทุกๆ 6 เดือนถือเป็นเวลาที่เหมาะสม แต่การตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหลังการสร้างใหม่ก็มีความสำคัญเช่นกัน.

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member