บริการตรวจสอบอาคาร ประจำปี
โดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

รับตรวจสอบอาคาร แบบประจำปี (ทุก 1ปี) และแบบใหญ่ (ทุก 5ปี) โดยวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารอย่างถูกต้อง พร้อมออกรายงานรับรองตรวจสอบอาคารหลังตรวจ

บริการตรวจสอบอาคาร

รับตรวจสอบอาคาร รายละเอียดตามกฎหมายกำหนด ออกใบรับรองหลังตรวจ พร้อมเดินทางให้บริการทั่วไทย

บริการออกแบบอาคาร

รับออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยเครื่องมือ 3D พร้อมยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ ในราคาย่อมเยา

บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย บังคับให้ประเภทอาคารที่กฎหมายกำหนด ต้องมีการตรวจสอบอาคารประจำทุกปี และตรวจสอบใหญ่ประจำ 5 ปี โดยมีทั้งการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร จนกระทั่งระบบและอุปกรณ์ภายในอาคารที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เช่น ระบบลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำปะปา เป็นต้น 

ซึ่งเราพร้อมบริการตรวจสอบอาคารทั้งแบบตรวจสอบประจำปีและแบบใหญ่ทุก 5 ปี โดยวิศวกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง พร้อมออกใบรับรองหลังตรวจใช้บริการวันนี้ลดราคาทันที 40%

ทำไมต้องใช้บริการตรวจเครน Safety Member

อุปกรณ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของผลลัพธ์

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียนกับเรา

โปรโมชั่นตรวจสอบอาคาร ลด40%

ตรวจสอบอาคารประจำปี

ตรวจสอบอาคารประจำปี

ตรวจสอบอาคารใหญ่

ตรวจสอบใหญ่ (ทุก 5 ปี)

ขอบเขตการตรวจสอบอาคาร

— โดยวิศวกรมืออาชีพ —

ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ตรวจการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
ตรวจการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
ตรวจการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
ตรวจการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
ตรวจการชำรุดสึกหรอของอาคาร
ตรวจการวิบัติของโครงสร้างอาคาร
ตรวจการทรุดตัวของฐานราก
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร
ตรวจระบบลิฟต์
ตรวจระบบไฟฟ้า
ตรวจระบบปรับอากาศ
ตรวจระบบประปา
ตรวจระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
ตรวจระบบระบายน้ำฝน
ตรวจระบบจัดการมูลฝอย
ตรวจระบบระบายอากาศ
ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ตรวจระบบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
ตรวจเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ตรวจระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
ตรวจระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
ตรวจระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตรวจติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ตรวจระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิง และหัวฉีดน้าดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ตรวจระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตรวจแบบแปลนเพื่อการดับเพลิง
สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร
ตรวจสมรรถนะของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
ตรวจสมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
ตรวจสมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
ตรวจระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

หมายเหตุ

ความสำคัญของการตรวจสอบอาคาร

หากคุณคิดว่าการสร้างแบบอาคารตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทำไมต้องมาตรวจอาคารประจำทุกปีอีก ซึ่งความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและระบบภายในอาคารมันไม่ได้จบเพียงเริ่มแรกในการสร้างอย่างปลอดภัยแล้วเพียงพอ ทุกคนต่างรู้ดีว่าสิ่งของใดๆก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปย่อมผุพัง ตามเวลาซึ่งจุดเหล่านี้อาจทำให้เกิดความอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือใช้งานได้ 

เจ้าของอาคารจึงควรให้ความสำคัญของการตรวจสอบอาคารไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจในสภาพของอาคารและระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร แต่ยังเป็นการป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้การเลือกผู้ตรวจสอบอาคารที่ดีจะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และสามารถยื่นเอกสารตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องไม่วุ่นวายในภายหลัง  

9 ประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ

อาคารที่เข้าข่ายต้องมีการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 2 มาตรา 4 และมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มีดังนี้

อาคารสูง

เป็นอาคารที่มีคนอยู่ หรือมีการใช้งาน ที่มีความสูง 23 เมตรขึ้นไป (วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด)

อาคารขนาดพิเศษ

เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรือประกอบ กิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่ รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

อาคารชุมนุมคน

เป็น อาคารที่มีส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนในปริมาณมากตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

โรงละคร

เป็นอาคารที่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง ใช้สําหรับ ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริง ที่ให้ผู้คนเข้ามาชมแสดงโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

โรงแรม

โรงแรมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องต่ออาคารขึ้นไป

อาคารชุด

เป็น อาคารมีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย สำหรับหลายครอบครัว โดยจะแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารโรงงาน

โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และ มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้าย

ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสําหรับติดตั้งป้ายซึ่งมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป

ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

สถานประกอบการ

สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติอย่างไร

ปัญหาการต่อเติมอาคาร

การดัดแปลงอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการตรวจสอบอาคาร เนื่องจากความต้องการหรือการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง แต่มีปัญหาในด้านความปลอดภัย แล้วดัดแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตรวจอาคาร

เราพร้อมให้บริการตรวจสอบอาคารทุกพื้นที่ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ชลบุรี  โคราช และจังหวัดอื่นๆทั้ง 77 จังหวัด

เมื่อครบรอบกำหนดการตรวจสอบอาคาร ทั้งลักษณะการตรวจอาคารแบบประจำปี และ การตรวจอาคารแบบใหญ่ (5 ปี) เจ้าของต้องใช้บริการตรวจอาคารจากผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ได้ใบรับรองผ่านการตรวจสอบอาคารที่ปลอดภัย นำไปยื่นภายใน 30 วันก่อนใบรับรองเก่าหมดอายุ

การตรวจสอบอาคาร คือ กระบวนการการตรวจสอบและประเมินสภาพของอาคาร เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย รวมถึงระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร โดยการตรวจสอบอาคารนี้สิ่งสำคัญในปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอาคารมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member