อบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามมาตรฐานสากล ลดสูงสุด 40%

บริการจัดอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟแบบ อินเฮ้าส์ เรียนเทคนิคพื้นฐานการดับไฟตามกฎหมายกำหนดโดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

ความสำคัญการอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

จากสถิติพบว่ามากกว่า 70% ของผู้ประสบเหตุไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง นี่คือเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ต้องกำหนดให้องค์กรต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการจัดการกับเหตุอัคคีภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การอบรมดับเพลิงจะช่วยให้พนักงานทราบการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่ถูกต้องในการดับเพลิง

หลักสูตรอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ตามมาตรฐานสากล

การอบรมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟเน้นในการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติการดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ โดยเฉพาะการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดตามมาตรฐานสากล และความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติ

โดยนายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน ไม่ต่ำกว่า 40% ของพนักงานในองค์กรทั้งหมด ในการจัดอบรมดับเพลิง 1 รุ่นไม่เกิน 60 คน ต่อวิทยากร 1 คน ในภาคปฏิบัติจัดให้มีผู้เข้าอบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 คน (กรณีเกิน 60 คนสามารถแบ่งแยกอบรมเป็นรอบได้ แต่ในการซ่อมอพยพสามารถมาอบรวมร่วมกัน) 

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

ปูพื้นฐานเนื้อหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น รวมถึงเทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน

อบรมดับเพลิงขั้นสูง

สอนเทคนิคการผจญเพลิงในอาคาร การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกัน และการเข้าช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ

ซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียนรู้การจัดแผนอพยพ ทางที่สะดวกต่อการหนีให้ไวที่สุด วิธีการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุ วิธีเช็คจำนวนคน

มอบวุฒิบัตร

เมื่อคุณผ่านการอบรมหลูกสูตรความปลอดภัยของเรา คุณได้จะรับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันการผ่านอบรม

ใครบ้างต้องเข้าอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กร ที่ดำเนินงานภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท โดยมีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ควรมีการจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพให้กับพนักงานในองค์กร หรือผู้ที่ต้องการอบรมดับเพลิงเพื่อนำไปต่อยอดอบรมที่อับอากาศต่อไป

ทึมผจญเพลิง
พนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

โดยนายจ้างต้องให้ลูกจ้างอบรมไม่น้อยกว่า….

40%

ของลูกจ้างทั้งหมดในองค์กร

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองว่ามีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยืนยันว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีระเบียบและสามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ลดราคา 40%

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

อบรมดับเพลิง
ทดลองใช้ถังดับเพลิง

—- ภาพอบรมดับเพลิงจริง —-

อบรมดับเพลิง รวมเนื้อหาครบหลักสูตรดับเพลิง ตามมาตรฐานสากล

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เน้นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดับเพลิงที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิง รวมถึงการลองปฏิบัติดับเพลิงจริงเข้าไปในหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงทุกคนสามารถเข้าใจและนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เรียนองค์ประกอบการติดไฟและความรู้เบื้องต้น
 • เข้าใจประเภทไฟไหม้แต่ละประเภท
 • รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
 • การใช้อุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้อง
 • ฝึกดับเพลิงที่เกิดตามธรรมชาติและแก๊ส
 • ซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีต้องการหลักสูตรฝึกอพยพหนีไฟเพิ่ม)

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร >

อบรมดับเพลิงขั้นสูง

อบรมการดับเพลิงขั้นสูง มุ่งเน้นการสอนด้านการดับเพลิงระดับผู้เชี่ยวชาญ วางแผนดับเพลิง และปฏิบัติการดับเพลิงใช้อุปกรณ์เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หลักในทีมดับเพลิงในสถานประกอบการได้เต็มที่

 • สอนความรู้การดับไฟแต่ละประเภท
 • วิธีใช้อุปกรณ์ SCBA
 • วิธีใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงตามมาตรฐานสากล
 • การวางแผนดับเพลิงเป็นทีม
 • การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร
 • การผจญเพลิงในอาคาร

ติดต่อรายละเอียดหลักสูตร >

เรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้ถังดับเพลิงให้ถูกประเภท

—- คลิกเพื่อขยายภาพ —-

 1. ถังดับเพลิงแบบน้ำ

 •  การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมเป็นของเหลว ให้น้ำเพื่อดับเพลิง
 • วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง จุน้ำลงไปในตำแหน่งที่มีเพลิงไหม

2. ถังดับเพลิงแบบผง

 • การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมเป็นของแข็งหรือของเหลวที่ไม่สามารถดับด้วยน้ำได้
 • วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ฉีดผงดับเพลิงไปที่ตำแหน่งที่มีเพลิงไหม

 3. ถังดับเพลิงแบบ CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์)

 • การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่ต้องการดับเพลิงโดยไม่ทำให้เกิดควันหรือเสียงดัง
 • วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ปล่อย CO2 ออกมาในบริเวณที่มีเพลิงไหม

 4. ถังดับเพลิงแบบแก๊สธรรมชาติ

 • การเลือกใช้: ใช้ในเหตุการณ์ที่เพลิงไหมยิ่งใหญ่และยากจะควบคุมด้วยถังอื่น ๆ
 • วิธีใช้: จัดท่าทางที่ถูกต้อง ปล่อยแก๊สธรรมชาติออกมาในบริเวณที่มีเพลิงไหม

ประโยชน์ของการเข้าอบรมดับเพลิง

 1. เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย: การอบรมนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการแยกแยะและจัดการกับเพลิงไหม้ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ
 2. สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง: เมื่ออบรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประเมินสถานการณ์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้และมีทักษะในการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง: ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. ปฏิบัติการดับเพลิง: การอบรมทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการดับเพลิงในกรณีเฉี่ยวชนและเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ประหยัดทรัพยากร: การตอบโต้เหตุไฟไหม้อย่างถูกต้องช่วยลดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและมนุษย์
 6. เพิ่มความมั่นใจ: ผ่านการอบรม, ผู้เรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้
 7. ป้องกันอันตราย: การอบรมนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้

สรุปแล้ว การเรียนรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงและการอบรมดับเพลิงเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม การรู้เทคนิคการใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรมดับเพลิง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมดับเพลิง

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

อบรมดับเพลิงเป็นพื้นฐานของผู้ที่ต้องการเข้าอบรมที่อับอากาศ โดยก่อนที่จะอบรมที่อับอากาศได้นั้นต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อน

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน และมีวิทยากร อย่างน้อย 1 คน ในภาคปฏิบัติจัดให้มีผู้เข้าอบรม 20 คนต่อวิทยากร 1 คน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member