แนวทางการเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครน ต้องดูอะไรก่อนใช้บริการ

by prawit

การเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาและบำรุงรักษาเครนของโรงงานหรือสถานที่ที่ใช้เครนอยู่ ความถูกต้องในการเลือกผู้ให้บริการจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้งานเครนนั้นๆ ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีการเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครนอย่างถูกต้องในบทความนี้ โปรดทราบว่าการเลือกผู้ให้บริการเป็นเรื่องสำคัญและควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้การซ่อมเครนเป็นไปอย่างมืออาชีพและปลอดภัย

บริการซ่อมเครน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 • ซ่อมเครน
 • เปลี่ยนสลิงเครน
 • แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
 • เปลี่ยนอุปกรณ์เครนที่ชำรุด
 • ซ่อมบำรุงลิฟท์ขนส่งทุกชนิด

วิธีเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครน 

การเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาและบำรุงรักษาเครนของโรงงานหรือสถานที่ที่ใช้เครนอยู่ ความถูกต้องในการเลือกผู้ให้บริการจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้งานเครนนั้นๆ ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีการเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครนอย่างถูกต้องในบทความนี้ โปรดทราบว่าการเลือกผู้ให้บริการเป็นเรื่องสำคัญและควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้การซ่อมเครนเป็นไปอย่างมืออาชีพและปลอดภัย

 1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์: การเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการซ่อมเครนคือขั้นตอนแรกที่สำคัญ ควรตรวจสอบประวัติการทำงานของทีมวิศวกรว่าเคยทำการซ่อมเครนที่มีลักษณะเดียวกันกับเครนของคุณหรือไม่ ความเชี่ยวชาญจะมีผลต่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. การรับรองและใบอนุญาต: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาตและการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในวงการ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบว่ามีการประกันความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
 3. การศึกษาและการอบรมต่อเนื่อง: ผู้ให้บริการที่มีการศึกษาและการอบรมต่อเนื่องในสาขาการซ่อมเครนจะมีความรู้และทักษะที่ทันสมัย เทคโนโลยีในการส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การอบรมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 4. การตรวจสอบรีวิวและข้อเสนอแนะ: การตรวจสอบรีวิวจากลูกค้าที่ผ่านมาเป็นวิธีที่ดีเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนรู้จักหรือศูนย์บริการที่มีความเชื่อถือได้
 5. ความสามารถในการให้บริการฉุกเฉิน: การมีทีมงานที่สามารถรับเรื่องด่วนและให้บริการฉุกเฉินในกรณีที่เครนมีปัญหาฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 6. การเข้าถึงอุปกรณ์และทรัพยากร: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการมีอุปกรณ์และทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้บริการซ่อมเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบว่ามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 7. ความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์: ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะการซ่อมเครนอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน
 8. การประเมินราคาและการให้คำแนะนำ: ควรให้ความสำคัญกับการประเมินราคาที่เป็นธรรมและตรงไปตรงมา รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครนในอนาคต
 9. การเข้าถึงบริการหลังการขาย: ควรทราบถึงการให้บริการหลังการขายเช่น การสนับสนุนทางเทคนิคหรือการให้คำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการช่วยเสมอในกรณีที่มีปัญหา
 10. ความถูกต้องทางด้านกฎหมายและความปลอดภัย: ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการมีความถูกต้องทางด้านกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณมั่นใจในการให้บริการและความปลอดภัยของการใช้เครน

การเลือกผู้ให้บริการซ่อมเครนที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้การซ่อมเครนเป็นไปอย่างมืออาชีพและปลอดภัย เพื่อให้โรงงานหรือสถานที่ที่ใช้เครนมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ

เมื่อไรที่ต้องซ่อมเครน?

การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครนเป็นส่วนสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้งาน เครนในโรงงานหรือสถานที่อื่นๆ มีลักษณะที่มีการใช้งานต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความสึกเสียหายหรือชำรุดตามเวลา ดังนั้น การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทุกๆ ประเภทของเครนเป็นเรื่องสำคัญ โปรดทราบว่าบางครั้งการซ่อมบำรุงอาจจะต้องทำทุกเดือน หรือบางครั้งอาจจะทำเป็นระยะห่าง และในบางกรณีอาจจะต้องทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด

การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซ่อมเครนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการซ่อมเครน:

 1. การตรวจสอบเป็นประจำ: การตรวจสอบเป็นประจำเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อค้นหาสัญญาณของความสึกเสียหายหรือชำรุดที่เป็นไปได้ การตรวจสอบเป็นประจำทำให้สามารถระบุปัญหาและแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น
 2. การซ่อมบำรุงประจำ: การซ่อมบำรุงประจำเป็นการทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพเครนเพื่อระบุปัญหาที่เป็นไปได้ การซ่อมบำรุงประจำช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขทันที
 3. ซ่อมเครนทันทีหลังจากเกิดปัญหา: ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขทันที เช่น ชำรุดเซนเซอร์หรือปัญหาด่วนอื่นๆ ควรทำการซ่อมทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น
 4. การตรวจสอบหลังจากการใช้งานหนัก: เมื่อเครนได้รับการใช้งานหนัก เช่น การยกสินค้าหนักๆ หรือการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่ไม่ได้รับการสังเกต
 5. ซ่อมเครนตามแผนงาน: การทำแผนการซ่อมบำรุงเครนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้งานและการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด
 6. การซ่อมบำรุงฉุกเฉิน: ในกรณีที่เครนเกิดปัญหาที่อาจทำให้เกิดความเสียหายและอันตราย เช่น ชำรุดท่อลมหรือเซนเซอร์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น
 7. การตรวจสอบตามความเสี่ยง: การตรวจสอบโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์และความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบสภาพของส่วนที่มีโอกาสเสี่ยงมาก
 8. การตรวจสอบตามมาตรฐาน: การตรวจสอบเพื่อรับรองว่าเครนมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด นี้สำคัญเพราะการปฏิบัติตามมาตรฐานสามารถสร้างความมั่นใจในการใช้งานได้
 9. การซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก: ระบบไฮดรอลิกของเครนมีความสำคัญในการทำงานของเครน การซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. การซ่อมบำรุงเครนในฤดูกาล: การซ่อมบำรุงเครนในฤดูกาลเฉพาะ สามารถช่วยป้องกันการเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ในทุกกรณี ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการใช้งาน เครนที่มีปัญหาหรือชำรุดอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและมนุษย์ ดังนั้น การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครนอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การใช้งานเครนเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด

แนวทางการดูแลรักษาเครน

การดูแลรักษาเครนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการให้เครนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทุกครั้งที่ถูกใช้งาน การดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนและชำรุด นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเครนได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำแนวทางการดูแลรักษาเครนอย่างถูกต้องในบทความนี้

 1. การทำความสะอาดและตรวจสอบเครนเป็นประจำ:

    – เริ่มจากการทำความสะอาดเครนโดยใช้เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูงหรือวิธีทำความสะอาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานของคุณ

    – ตรวจสอบสภาพของเครนโดยละเอียด เช็คว่ามีส่วนไหนที่มีสัญญาณของความสึกเสียหายหรือชำรุดไหม

 1. ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก:

    – ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกของเครน เช็คสายไฮดรอลิก, หัวสปริง, และช่องน้ำมันว่ามีร่องรอยการรั่วหรือความชำรุดหรือไม่

    – ทดสอบการทำงานของระบบไฮดรอลิก เช่น การยก, การหมุน, และการเคลื่อนที่ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง

 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า:

    – ตรวจสอบสายไฟ, สวิตช์, และระบบไฟฟ้าทั้งหมดว่ามีสภาพดีและไม่มีความชำรุดหรือไม่

    – ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า เช่น การเปิด-ปิดสวิตช์, การทำงานของไฟสัญญาณ, และอื่นๆ

 1. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด:

    – หากพบว่ามีอะไหล่หรืออุปกรณ์ใดเสียหายหรือชำรุด ให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านั้นๆ อย่างเร็วที่สุด

 1. ตรวจสอบระบบเบรก:

    – ตรวจสอบสภาพของระบบเบรก ว่ามีการทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยทำการทดสอบการทำงานของเบรกในทุกส่วน

 1. การตรวจสอบสลิง:

    – ตรวจสอบสลิงของเครนว่ามีความแข็งแรงพอที่จะให้การสนับสนุนและยืนหยัดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

    – หากพบว่าสลิงมีความชำรุดหรือหยุดทำงาน ให้ทำการเปลี่ยนสลิงใหม่ทันที

 1. การเช็คและเติมน้ำมันและของเหลว:

    – ตรวจสอบระดับน้ำมันและของเหลวต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก, ระบบเบรก, และอื่นๆ ว่ามีระดับที่เหมาะสมหรือไม่ และเติมเมื่อจำเป็น

 1. การทดสอบการทำงาน:

    – ทดสอบการทำงานของเครนในโหมดต่างๆ เช่น การยก, การหมุน, การเคลื่อนที่, และระบบอื่นๆ ให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

 1. การบำรุงรักษาแบบประจำ:

    – สร้างแผนการบำรุงรักษาแบบประจำตามความเหมาะสม โดยรวมถึงการทำความสะอาด, ตรวจสอบ, และซ่อมบำรุงเครน

 1. การอบรมและการฝึกซ้อม:

    – ทำการอบรมและฝึกซ้อมพนักงานในการดูแลรักษาเครน โดยรวมถึงการตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น

การดูแลรักษาเครนเป็นส่วนสำคัญในการให้เครนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะช่วยให้เครนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพในการทำงานทุกครั้งที่ถูกใช้งาน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member