by prawit

หลักสูตรอบรม จป

หลักสูตรอบรม จป / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

การอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความคุ้นเคยในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน ให้รู้จักตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงในสถานที่ทำงานของเราอย่างถูกต้องและครอบคลุมตามกฎหมาย

หลักสูตรอินเฮ้าส์

บริการจัดอบรมจป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ ถึงสถานที่ พร้อมเดินทางทั่วประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม -->

หลักสูตรบุคคลทั่วไป

บริการจัดอบรมจป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปทุมธานี (รังสิต), สระบุรี (หินกอง) และ ชลบุรี (บางแสน)

สอบถามเพิ่มเติม -->

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตร จป แบบ In House

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม จป ระดับบริหาร

จป บริหาร

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หลักสูตร คปอ

คณะกรรมการ (คปอ.)

เรียนรู้หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ลงทะเบียน อบรม จป คปอ (บุคคลทั่วไป)

รังสิต-ทียูโดม-ม.ธรรมศาสตร์

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
8-9 พ.ค
register1
จป หัวหน้างาน
29-30 พ.ค
register1
จป บริหาร
25-26 เม.ย
register1
คปอ
29-30 เม.ย
register1
คปอ
20-21 พ.ค
register1

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

อบรม-จป-หินกอง-ศูนย์ฝึกอบรม-เซฟสิริ

เมษายน- พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
23-24 พ.ค
register1
จป หัวหน้างาน
4-5 มิ.ย
register1
จป บริหาร
27-28 พ.ค
register1
คปอ
16-17 พ.ค
register1
คปอ
29-30 พ.ค
register1

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

ชลบุรี บางแสน

เมษายน – พฤษภาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 พ.ค
register1
จป หัวหน้างาน
5-6 มิ.ย
register1
จป บริหาร
23-24 พ.ค
register1
คปอ
20-21 พ.ค
register1
คปอ
21-22 มิ.ย
register1

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

หมายเหตุ

1. ราคาอบรมยังไม่รวม Vat 7%

2. รวมค่าคู่มือ และ ค่าวุฒิบัตรเรียบร้อย

3. หากต้องการจองอบรม หลักสูตร จป. ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และ คปอ. บริษัทหรือหน่วยงานสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรม จป คปอ

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป กับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเรามีหลักสูตรอบรม จป ที่เปิดคือ 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการทดสอบหลังการอบรม โดยมีเกณฑ์ 60% ขึ้นไป (หากไม่ผ่านจะไม่ได้รับวุฒิบัตร) โดยใช้ระยะเวลา 14 วันหลังจากการประกาศผ่านการทดสอบ

หลังจากได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นจป แต่ละระดับแล้ว ไม่มีระยะเวลาหรือวันหมดอายุสำหรับการใช้เลขทะเบียนนั้น หากสถานประกอบการได้ส่งลูกจ้างไปอบรมจป บริหารและทะเบียนแล้ว สามารถใช้เลขทะเบียนนั้นได้ตลอดไปจนกว่าลูกจ้างคนนั้นจะลาออกจากตำแหน่งในองค์กรหรือสถานประกอบกิจการนั้น ๆ

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอกภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member