อบรมที่สูง ลดสูงสุด 40%

อบรมที่สูง หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เมื่อต้องทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยเฉพาะการตกจากที่สูงมีโอกาสมากที่จะบาดเจ็บรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องมีความพร้อมมากพอในการทำงาน ความพร้อมนั้นสามารถสร้างได้ไม่ยากโดยการอบรมที่สูงนั่นเอง ว่าแต่การอบรมแบบนี้มีความจำเป็นอย่างไรหรือเหมาะกับใครบ้าง มาหาคำตอบกัน

ความสำคัญของการอบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วยังเสี่ยงจากปัญหา Human Error เองด้วย จากมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ในหมวดการป้องกันการตกจากที่สูงที่ทางกระทรวงประกาศออกมาในปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากมายให้นายจ้างต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าแม้จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยมากเพียงใด แต่ถ้าลูกจ้างขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานบนที่สูงหรือทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการอบรมที่สูงจึงจำเป็นสำหรับลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานบนที่สูง การอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจอันดี โดจะรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

อบรมที่สูง เหมาะกับใคร

มีงานหลายประเภทที่ต้องทำงานบนที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งานทาสีหรือเช็ดกระจก งานตัดต้นไม้ งานกู้ภัย เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะงานอะไรแต่ถ้าต้องทำงานบนที่สูงล้วนเหมาะต่อการอบรมที่สูงทั้งสิ้น เพราะการอบรมหลักสูตรนี้จะให้ทักษะความรู้หลากหลาย เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันตก การติดตั้งอุปกรณ์กันตก การตรวจสอบอุปกรณ์กันตก เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เรียนกฎหมายและมาตรฐานในการทำงานบนที่สูง อันตรายจากการทำงานบนที่สูง รวมไปถึงการได้ฝึกปฏิบัติการงานบนที่สูงจริง ซึ่งแม้จะเป็นจำลองแต่ก็ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และควาเข้าใจในการทำงานบนที่สูงได้เป็นอย่างดี

การอบรมที่สูงจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงของการทำงานได้ ปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมืออาชีพ เป็นประโยชน์ทั้งต่อนายจ้างและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และนอกจากพนักงานในองค์กรแล้วหากมีบุคคลภายนอกสนใจการอบรมนี้เพื่อต่อยอดอาชีพทำงานที่สูงต่อไปในอนาคตก็เข้าอบรมได้เช่นเดียวกั