by prawit

อบรมที่สูง อันดับ 1 มอบใบเซอร์หลังจบการฝึกอบรม

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงพร้อมเรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกได้อย่างเหมาะสม ฝึกสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

อบรมที่สูง เซฟตี้เมมเบอร์ 13

Working at height

01. หลักสูตรที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับพันกงานที่ทำงานบนที่สูงทั่วไป เช่นงานปีนโครงสร้าง งานหลังคา งานที่สูงเสาส่งสัญญาณ เป็นต้น

02. ที่สูงสำหรับ หัวหน้างาน

สำหรับผู้ควบคุมงานบนที่สูง เรียนการตรวจสอบและติดตั้งระบบการทำงานบนที่สูง วิธีการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทำงานบนที่สูง

03. โรยตัวทำงาน

การทำงานโรยตัวด้วยระบบเชือก 2 เส้นตามมาตรฐานสากล เรียนการใช้อุปกรณ์โรยตัว และ ขั้นตอนการโรยตัวทำงาน

อบรมที่สูงแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 15,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

หมดเขต 30 กันยายน 2566

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

** มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

สอบถามเพิ่มเติม >

บริการอบรมที่สูง ลด50% เซฟตี้เมม
“ปูพื้นฐานใหม่เกี่ยวกับการโรยตัวตามมาตรฐานสากลให้กับพนักงานของคุณมีความเป็นมืออาชีพ เมื่อเรียนจบไปแล้วการันตรีสามารถรับงานโรยตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ.”
หลักสูตร
โรยตัวทำงาน

อบรมที่สูง หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เมื่อต้องทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยเฉพาะการตกจากที่สูงมีโอกาสมากที่จะบาดเจ็บรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องมีความพร้อมมากพอในการทำงาน ความพร้อมนั้นสามารถสร้างได้ไม่ยากโดยการอบรมที่สูงนั่นเอง ว่าแต่การอบรมแบบนี้มีความจำเป็นอย่างไรหรือเหมาะกับใครบ้าง มาหาคำตอบกัน

อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน 20231
อบรมที่สูง ลดราคา

ความสำคัญของการอบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วยังเสี่ยงจากปัญหา Human Error เองด้วย จากมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ในหมวดการป้องกันการตกจากที่สูงที่ทางกระทรวงประกาศออกมาในปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากมายให้นายจ้างต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าแม้จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยมากเพียงใด แต่ถ้าลูกจ้างขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานบนที่สูงหรือทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้นการอบรมที่สูงจึงจำเป็นสำหรับลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานบนที่สูง การอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจอันดี โดจะรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมโรยตัวทำงาน
อบรมที่สูงหัวหน้างาน
อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
อบรมกู้ภัยบนที่สูง

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

นักเรียนทุกคนได้ฝึกใช้งานอุปกรณ์ทำงานบนที่สูงและวิธีการขึ้นทำงานบนที่สูงอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมที่สูงมีอะไรบ้าง?

การอบรมที่สูงมีประโยชน์มากมายต่อผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

 1. ได้รู้ถึงข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง:

   การอบรมที่สูงช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำงานบนที่สูงต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง:

   การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำงานบนที่สูง เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ทำงาน ผ่านการอบรมที่สูง ผู้ทำงานจะได้เรียนรู้วิธีการใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างถูกต้อง

 1. ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย:

   การอบรมที่สูงช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้ผู้ทำงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 1. ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง:

   การอบรมที่สูงจะทำให้ผู้ทำงานมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูง และรู้วิธีการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างถูกต้อง

 1. ได้รับวุฒิบัติเพื่อยืนยันผ่านการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มทำงาน:

   การอบรมที่สูงมีความสำคัญในการให้วุฒิบัติแก่ผู้ทำงาน เพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะทำงานบนที่สูง

 1. เพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัย:

   การอบรมที่สูงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ทำงาน ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบนที่สูง

 1. ลดความเสี่ยงต่ออันตราย:

   การอบรมที่สูงช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูง โดยทำให้ผู้ทำงานมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงนั้น

 1. เพิ่มโอกาสในการทำงาน:

   การมีความรู้และทักษะในการทำงานบนที่สูงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในงานที่ต้องการการทำงานบนที่สูง ทำ

ให้มีโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายงานนี้มากขึ้น

 1. เพิ่มมูลค่าของบุคลากร:

   ผู้ที่มีการอบรมที่สูงจะมีมูลค่ามากขึ้นในตลาดแรงงาน เนื่องจากมีความรู้และทักษะที่คุณภาพในการทำงานบนที่สูงที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สร้างสัมพันธภาพและทีมงานที่แข็งแกร่ง:

    การอบรมที่สูงช่วยในการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งในทีมงาน เนื่องจากทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมที่สูงมีผลต่อองค์กรและบุคลากรในทางที่ดี ทำให้มีการทำงานบนที่สูงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลงทุนในการอบรมนี้เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าและมีผลต่อการพัฒนาของบุคลากรและองค์กรในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อย

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทผู้รับเหมา
 • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง

ใบเซอร์หลักสูตรที่สูง

 • ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน อายุ 2 ปี
 • ที่สูงหัวหน้างาน 3 ปี
 • โรยตัวทำงาน อายุ 3 ปี

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐาน พนักงานทุกคนจะต้องได้รีบการฝึกปฏิบัติ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และ วิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย ฝึกปฏิบัติ 100% ทุกคน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงาน

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสามสิบคน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ลงวันที่ประกาศ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป

การทำงานบนที่สูง (รังสิต)

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

หลักสูตร
วันที่
ราคา
สมัคร
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
5 ตุลา
2,000
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
5 ตุลา
2,500
ที่สูง หัวหน้างาน
16-17 ตุลา
4,500
ที่สูง (ออนไลน์)
21 ตุลา
1,800
โรยตัวทำงาน
9-10 ตุลา
5,000
กู้ภัย บนที่สูง
13-14 พฤศจิกา
5,000

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member