อบรมที่สูง อันดับ 1 มอบใบเซอร์หลังจบการฝึกอบรม

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงพร้อมเรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการพลัดตกได้อย่างเหมาะสม ฝึกสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

อบรมที่สูง เซฟตี้เมมเบอร์ 13

Working at height

01. หลักสูตรที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับพนักงานที่ทำงานบนที่สูงทั่วไป เช่นงานปีนโครงสร้าง งานหลังคา งานที่สูงเสาส่งสัญญาณ เป็นต้น

คลิกดูรายละเอียด >

02. ที่สูงสำหรับ หัวหน้างาน

สำหรับผู้ควบคุมงานบนที่สูง เรียนการตรวจสอบและติดตั้งระบบการทำงานบนที่สูง วิธีการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทำงานบนที่สูง

คลิกดูรายละเอียด >

03. โรยตัวทำงาน

การทำงานโรยตัวด้วยระบบเชือก 2 เส้นตามมาตรฐานสากล เรียนการใช้อุปกรณ์โรยตัว และ ขั้นตอนการโรยตัวทำงาน

คลิกดูรายละเอียด >

อบรมที่สูงแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตร 1 วัน

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 14,000 บาท
1 รุ่น: ไม่เกิน 30 ท่าน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

บริการอบรมที่สูง ลด50% เซฟตี้เมมเบอร์
ฝึกปฏิบัติขึ้นที่สูงจริง
อบรมที่สูงปฏิบัติงาน 2024
“ปูพื้นฐานใหม่เกี่ยวกับการโรยตัวตามมาตรฐานสากลให้กับพนักงานของคุณมีความเป็นมืออาชีพ เมื่อเรียนจบไปแล้วการันตรีสามารถรับงานโรยตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ.”
หลักสูตร
โรยตัวทำงาน

อบรมที่สูง หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เมื่อต้องทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโดยเฉพาะการตกจากที่สูงมีโอกาสมากที่จะบาดเจ็บรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงจะต้องมีความพร้อมมากพอในการทำงาน ความพร้อมนั้นสามารถสร้างได้ไม่ยากโดยการอบรมที่สูงนั่นเอง ว่าแต่การอบรมแบบนี้มีความจำเป็นอย่างไรหรือเหมาะกับใครบ้าง มาหาคำตอบกัน

อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน 2024
อบรมที่สูง ลดราคา

ความสำคัญของการอบรมที่สูง

การทำงานบนที่สูงนั้นเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานแล้วยังเสี่ยงจากปัญหา Human Error เองด้วย จากมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ในหมวดการป้องกันการตกจากที่สูงที่ทางกระทรวงประกาศออกมาในปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากมายให้นายจ้างต้องทำเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าแม้จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยมากเพียงใด แต่ถ้าลูกจ้างขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงานบนที่สูงหรือทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

 

ดังนั้นการอบรมที่สูงจึงจำเป็นสำหรับลูกจ้างทุกคนที่ต้องทำงานบนที่สูง การอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจอันดี โดจะรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองว่ามีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ยืนยันว่าองค์กรดำเนินการอย่างมีระเบียบและสามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมโรยตัวทำงาน
อบรมที่สูงหัวหน้างาน
อบรมที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
อบรมกู้ภัยบนที่สูง

ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

นักเรียนทุกคนได้ฝึกใช้งานอุปกรณ์ทำงานบนที่สูงและวิธีการขึ้นทำงานบนที่สูงอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมที่สูงมีอะไรบ้าง?

การอบรมที่สูงมีประโยชน์มากมายต่อผู้ที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประโยชน์หลักๆ ดังนี้ :

การอบรมที่สูงช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ทำงานบนที่สูงต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

   การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำงานบนที่สูง เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ทำงาน ผ่านการอบรมที่สูง ผู้ทำงานจะได้เรียนรู้วิธีการใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างถูกต้อง

การอบรมที่สูงช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้ผู้ทำงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

การอบรมที่สูงจะทำให้ผู้ทำงานมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูง และรู้วิธีการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างถูกต้อง

การอบรมที่สูงมีความสำคัญในการให้วุฒิบัติแก่ผู้ทำงาน เพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะทำงานบนที่สูง

รู้วิธีการใช้อุปกรณ์
พนักงานใหม่ต้องเข้าอบรมความปอดลภัย

การอบรมที่สูงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ทำงาน ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบนที่สูง

การอบรมที่สูงช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานบนที่สูง โดยทำให้ผู้ทำงานมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงนั้น

การมีความรู้และทักษะในการทำงานบนที่สูงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในงานที่ต้องการการทำงานบนที่สูง ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายงานนี้มากขึ้น

ผู้ที่มีการอบรมที่สูงจะมีมูลค่ามากขึ้นในตลาดแรงงาน เนื่องจากมีความรู้และทักษะที่คุณภาพในการทำงานบนที่สูงที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมที่สูงช่วยในการสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งในทีมงาน เนื่องจากทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานบนที่สูง ทำให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมที่สูงมีผลต่อองค์กรและบุคลากรในทางที่ดี ทำให้มีการทำงานบนที่สูงที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลงทุนในการอบรมนี้เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าและมีผลต่อการพัฒนาของบุคลากรและองค์กรในระยะยาว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมที่สูง

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทผู้รับเหมา
  • นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง

ใบเซอร์หลักสูตรที่สูง

  • ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน อายุ 2 ปี
  • ที่สูงหัวหน้างาน 3 ปี
  • โรยตัวทำงาน อายุ 3 ปี

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐาน พนักงานทุกคนจะต้องได้รีบการฝึกปฏิบัติ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และ วิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย ฝึกปฏิบัติ 100% ทุกคน

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมก่อนเริ่มทำงาน

จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสามสิบคน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ลงวันที่ประกาศ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สมัครอบรมบุคคลทั่วไป การทำงานบนที่สูง​

หลักสูตรการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

ตารางอบรมเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา
สมัคร
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
21 มิ.ย
2,000
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
27 มิ.ย
2,000
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
21 มิ.ย
3,000
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
27 มิ.ย
3,000
ที่สูง หัวหน้างาน
27-28 มิ.ย
4,500
ที่สูง หัวหน้างาน
9-10 ก.ค
4,500
โรยตัวทำงาน
11-12 ก.ค
5,000
กู้ภัย บนที่สูง
18-19 ก.ค
5,000
หลักสูตร
วันที่
ราคา
สมัคร
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
20 มิ.ย
1,800
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
10 ก.ค
1,800
ที่สูงผู้ปฏิบัติงาน
(6 ชม.)
9 ส.ค
1,800
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
20 มิ.ย
2,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
10 ก.ค
2,500
ที่สูง เสาส่งสัญญาณ
(8 ชม.)
9 ส.ค
2,500

รายละเอียดหลักสูตรที่สูง

อ่านรายละเอียดหลักสูตร หลักเหตุผล เนื้อหาของหลักสูตร วัตถุประสงค์การอบรม และคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมหลักสูตรที่สูงแต่ละประเภท

ติดต่อ/บริการช่วยเหลือ

เพิ่มเพื่อน

ภาพบรรยากาศอบรมที่สูง

: แผนที่การเดินทาง

ปทุมธานี :

TU dome plaza ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 3
ที่อยู่ 98/16 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชลบุรี :

สถานบันฝึกอบรม จป ทูเดย์
หมู่บ้านบางแสนวิลล์ ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member