อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกฎหมายใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน) โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

จป หัวหน้างาน คือใคร?

จป. หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานในองค์กรหรือสถานประกอบการตามกฎหมาย โดยนายจ้างจะต้องส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมและเสริมสร้างความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
จป.หัวหน้างานคือใคร

หลักสูตร จป แบบ In House

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

อบรมจป บริหาร

จป บริหาร

เรียนรู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

หลักสูตร คปอ

คณะกรรมการ (คปอ.)

เรียนรู้หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร จปหัวหน้างานเซฟตี้เมมเบอร์
ภาพลูกค้าอบรมอินเอ้าส์
คอร์สอบรม จป

หลักสูตร จป. หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่

หลักสูตรอบรมจป หัวหน้างาน เป็นหลักสูตรที่เน้นการอบรมเพื่อเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

 

ในขอบเขตของหลักสูตรนี้สอนความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

 

การอบรมยังเน้นการรู้จักค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวิเคราะห์ การสอบสวน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการรายงานและวางแผนการแก้ไขและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บทบาทและหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

บทบาทและหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ต้องรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการรักษาสถานะปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในสถานที่ทำงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ขององค์กรในระยะยาว ซึ่งจป หัวหน้างานมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

ลูกจ้างถูกแต่งตั้งระดับหัวหน้า
Superviser

ใครบ้างที่ต้องอบรม จป หัวหน้างาน

ผู้ที่ต้องได้รับการอบรม จป หัวหน้างานคือ ลูกจ้างในองค์กร บัญชีที่ 1, 2 และ 3 ตาม กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565  ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานตามกฎหมายจากนายจ้าง โดยนายจ้างต้องส่งคนเหล่านี้เข้าอบรม จป หัวหน้างาน

ขั้นตอนการเป็น จป หัวหน้างาน

แต่งตั้งตำแหน่ง

นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างเป็นระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมายกำหนดตามประเภทกิจการขององค์กร ภายใน 120 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้างครบตามจำนวน

เข้าร่วมอบรม จป

บริษัท / องค์กร ส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับหัวหน้างานเข้าอบรม จป หัวหน้างาน

ขึ้นทะเบียน จป

เมื่อผ่านการอบรม จป ผู้เข้าร่วมจะได้วุฒิบัตรที่สามารถนำไปขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันแต่งตั้ง

สามารถขึ้นทะเบียน คปอ จป ทุกระดับต่อกรมสวัสดิการฯ แบบออนไลน์ได้แล้ว

ทำไมต้องอบรม จป กับ Safety Member

กรมแรงงาน logo

ได้รับการรับรองการจากกรมสวัสดิการ

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียน

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

มาตรฐาน ISO 9001

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน

เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสอนแนะนำวิธีการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานระดับหัวหน้างาน โดยเน้นการรู้จักค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวิเคราะห์ การสอบสวน 

หลักสูตร จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

เริ่มต้น 2,000 /ท่าน

ลงทะเบียน อบรม จป บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

รังสิต-ทียูโดม-ม.ธรรมศาสตร์

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 ก.ค
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
8-9 ส.ค
2,300
register1
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
2,300
register1
จป บริหาร
25-26 ก.ค
2,300
register1
จป เทคนิค
17-21 มิ.ย
7,300
register1
จป เทคนิค
15-19 ก.ค
7,300
register1
คปอ
8-9 ก.ค
2,300
register1
คปอ
6-7 ส.ค
2,300
register1
อบรม-จป-หินกอง-ศูนย์ฝึกอบรม-เซฟสิริ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
23-24 ก.ค
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
22-23 ส.ค
2,300
register1
จป หัวหน้างาน
23-24 ก.ย
2,300
register1
จป บริหาร
26-27 มิ.ย
2,300
register1
จป บริหาร
30-31 ก.ค
2,300
register1
จป บริหาร
29-30 ส.ค
2,300
register1
คปอ
17-18 มิ.ย
2,300
register1
คปอ
8-9 ก.ค
2,300
register1

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
สมัคร
จป หัวหน้างาน
8-9 ก.ค
2,000
register1
จป หัวหน้างาน
17-18 ก.ค
2,000
register1
จป บริหาร
19-20 มิ.ย
2,000
register1
จป บริหาร
30-31 ก.ค
2,000
register1
จป เทคนิค
24-28 มิ.ย
7,300
register1
จป เทคนิค
23-27 ก.ค
7,300
register1
คปอ
21-22 มิ.ย
2,000
register1
คปอ
15-16 ก.ค
2,000
register1

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. เป็นลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระดับหัวหน้างาน
 2. ได้รับการยินยอมเข้าร่วมอบรม จากนายจ้าง

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง
 • ทำแบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

อบรม จป หัวหน้างาน ค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จป หัวหน้างานนั้นไม่แพงเหมือนหลักสูตรจป ระดับอื่น โดยทั่วไปจะมีราคาประมาณ 2,300 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นหลักสูตร In house จะมีค่าใช้จ่ายราว 24,000 บาทโดยประมาณ

สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปคนไหนต้องการอบรม จป หัวหน้างาน ก็หวังว่าข้อมูลในบทความบทนี้จะช่วยเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี เพราะการประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานนั้นจะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานสำหรับบุคคลทั่วไปได้

แผนการทำงานในองค์กรของ จป. หัวหน้างาน

แผนการทำงานของ จป. หัวหน้างาน ประจำวันมีลักษณะที่เน้นการดูแลและควบคุมการทำงานของลูกน้องในหน่วยงานที่เป็นที่ประจักษ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้:

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและกำกับการทำงานของลูกน้องในหน่วยงานที่ดูแลอยู่ โดยให้แนวทางและคำแนะนำเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

จป. หัวหน้างานต้องตรวจสอบและค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเสมอ โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของหน้าที่

จป. หัวหน้างานจะต้องประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงานทุกกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขตรับผิดชอบของตน

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่ใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง เช่น Job Safety Analysis (JSA) เพื่อให้ได้มาตรการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่เหมาะสม

จป. หัวหน้างานมีหน้าที่กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อสถานการณ์ โดยให้คำแนะนำและแนวทางเพื่อรักษาความปลอดภัย

การดำเนินงานตามแผนข้างต้นจะช่วยให้จป. หัวหน้างานสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สูงสุด

เราได้รับความไว้วางใจในการฝึกอบรมจากลูกค้าชั้นนำ

ภาพบรรยากาศอบรม

ลูกค้าอบรม จป หัวหน้างาน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอบรม จป

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป หัวหน้างานกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเรามีหลักสูตรอบรม จป ที่เปิดคือ 

หากคุณได้ขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างานแล้ว ใบรับรองจะไม่มีวันหมดอายุ (ยกเว้นมีการลาออกจากองค์กรเดิม ต้องทำการอบรมใหม่จากองค์กรใหม่ที่เข้าไปอยู่)

การขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างานต้องนำไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งตำแหน่ง)

กิจการที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

บัญชี 1

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชี 3

 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 43 กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 43 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด 1 หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ 2 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(1) หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(2) หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(3) หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

(4) หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member