อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

CPR & AED First Aid

เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และ พนักงานได้ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลของจริง

AED
อบรม AED
หลักสูตรมาตรฐานสากล

เรียนรู้และปฏิบัติจริง

เรียนสนุกกับการปฏิบัติจริงในแต่ละหัวข้อการปฐมพยาบาล 30 รายการขั้นพื้นฐาน

01.

ทฤษฎี

มาตรฐานวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ถูกต้อง

02.

ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฐมพยาบาลกับการจำลองเหตุการ และฝึกใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลชนิดต่างๆ

03.

ฝึก CPR & AED

เรียนวิธีการทำ CPR - (Cardiopulmonary resuscitation) การฟื้นคืนชีพด้วยมือเปล่า และ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED - (Automated External Defibrillator) 

อบรม ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทั้งหมดนี่คือความสำคัญที่ควรให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือประสบภัยเจ็บป่วยต่างๆ ได้ เป็นการรักษาเพื่อให้อาการเหล่านั้นดีขึ้น เป็นการปฐมพยาบาลรวมถึงการรักษาเบื้องต้นในภาวะรุนแรงก่อนที่จะมีการช่วยเหลือโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับต่อไป

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ถ้าถามว่าทำไมจะต้องอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมี

ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลา

บ่อยครั้งที่เพื่อนพนักงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะทำงานแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้เพราะไม่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากะอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย อาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลสามารถประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้สามารถทำการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้และสามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวรวมถึงผู้อื่นได้

เตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดฝัน

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะเห็นว่ามีความสำคัญอย่างมาก ผู้รับเหมาเองก็ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR ฟื้นคืนชีพหรือการปั๊มหัวใจและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าตลอดจนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 30 รายการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นฉบับใหม่แบบปรับปรุงจะมีการประเมินผู้บาดเจ็บมากถึง 40 รายการเลยทีเดียว

อาหารติดคอต้องทำอย่างไร ?

ยกตัวอย่างเช่น การประเมินผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลืออาหารติดคอ วิธีการห้ามเลือดในเบื้องต้น การปฐมพยาบาลสำหรับบาดแผลในเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะแขนขาหัก การปฐมพยาบาลกรณีมีสิ่งของมีคมปักหรือหักคาการปฐมพยาบาล กรณีมีสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตา การปฐมพยาบาลกรณีถูกงูกัด จมน้ำ ไฟไหม้ ฯลฯ หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลทั้งที่ 40 รายการเรียกว่ามีความสำคัญในทุกๆ หัวข้อ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีใครสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เลยเพราะไม่มีพนักงานคนไหนผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อน แน่นอนว่าย่อมเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายและอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้ ดังนั้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ มันสามารถช่วยยื้อชีวิต รักษาชีวิตของผู้อื่นรวมถึงตัวคุณเองได้ สำหรับนายจ้างก็ควรส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งดีต่อองค์กรเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม

เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา

หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ลด 50%

หลักสูตรมาตรฐานสากลพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าอบรมทุกคน สอบถามบริการได้ทางไลน์

เพิ่มเพื่อน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ