หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ
ลดราคา 40%

พร้อมจัดอบรมปฏิบัติงานในที่อับอากาศแบบ อินเฮ้าส์ ตามกฎหมาย มีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานในสถานที่อับอากาศทั้ง 4 ผู้ (ผู้อนุญาต, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน) โดยสถาบันการฝึกที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการ พร้อมมอบวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม

บาดเจ็บจากทำงานที่อับอากาศ

ทำไมต้องอบรบการทำงานในสถานที่อับอากาศ

จากสถิติสาเหตุของการตายและบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานในที่อับอากาศมักเกิดจากความไม่รู้ถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานและนายจ้างที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องการทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวอย่างถูกต้อง

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กฎหมายจึงได้กำหนดให้สถานประกอบการที่ต้องมีการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและวิธีการทำงานในที่อับอากาศ โดยทำให้นายจ้างต้องให้การอบรมและฝึกพนักงานในการทำงานในที่อับอากาศก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่อับอากาศ

เฉลี่ยปีละ 13.12 ราย

ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคปี 2546 – 2561

หลักสูตรอบรมการทำงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร 4 ผู้)

การอบรมที่อับกาศของเรา เน้นการฝึกใช้อุปกรณ์กู้ภัยตามกฎหมายกำหนด เช่น ไตรพอดสามขา, SCBA และอื่นๆ ให้มีการฝึกการใช้งานให้เป็นระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงของบาดเจ็บ รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงและวิธีการป้องกันเมื่อต้องทำงานในที่อับอากาศ

—- ภาพอบรมที่อับอากาศจริง —-

ผู้อนุญาต

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ ผู้อนุญาต ในการทำงานที่อับอากาศ
คลิกดูรายละเอียด >

ผู้ควบคุมงาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ ผู้ควบคุมงาน ในการทำงานที่อับอากาศ
คลิกดูรายละเอียด >

ผู้ช่วยเหลือ

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ ผู้ช่วยเหลือ ในการทำงานที่อับอากาศ
คลิกดูรายละเอียด >

ผู้ปฏิบัติงาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติงาน ในการทำงานที่อับอากาศ
คลิกดูรายละเอียด >

อบรมที่อับอากาศ ตามกฎหมายที่นายจ้างต้องรู้

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ใครบ้างต้องเข้าอบรมที่อับอากาศ

ผู้ที่ควรเข้าอบรมที่อับอากาศคือ นายจ้างและลูกจ้าง ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่มีการระบายอากาศได้น้อย, มีช่องเข้าออกขนาดเล็กเวลาเข้าออกอาจล่าช้าและได้รับบาดเจ็บได้ ตัวอย่างสถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าวเช่น อุโม่ง, ท่อน้ำ, ถังหมัก, บ่อ, ถ้ำ, ห้องใต้ดิน เป็นต้น

ฝึกปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศด้วยอุปกรณ์
ตามมาตรฐานสากล

เนื้อหาครอบคลุมตาม กฎหมาย กำหนด

SafetyMember

01

เทคนิคใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัด (อากาศ, แก๊สพิษ, สารไวไฟ)

สอนเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยเมื่อเข้าทำงานในสถานที่จริง

 • การตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศ
 • การตรวจวัดแก๊สพิษ (Toxic gas)
 • การตรวจวัดสารไวไฟ (LEL-UEL)
 • การตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
02

เรียนรู้เกี่ยวสำหรับช่างบำรุงในการทำงานที่อับอากาศ

สอนเกี่ยวกับช่างเทคนิค ที่ควรมีความรู้และความเข้าใจเฉพาะทางในการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานที่อับอากาศ และได้ทดลองการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆจริงในห้องเรียน

 • วิธีใช้อุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศ (ไตรพอดสามขา, SCBA, ถังดับเพลิง และอื่นๆ)
 • จำลองวางแผนการทำงาน
03

เรียนรู้การกู้ภัยในที่อับอากาศ + ซ้อมแผนฉุกเฉิน

ฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในการทำงาน เช่น วิธีการเคลื่อนย้ายในสภาวะที่มีความเสี่ยงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่อับอากาศในสถานการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้อง  

 • การแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • การกู้ภัย, วิธีเข้าช่วยเหลือในพื้นที่อับอากาศ
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เราได้รับความไว้วางใจในการฝึกอบรมจากลูกค้าชั้นนำ

เซฟตี้เมมเบอร์ ได้รับอนุญาตหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐาน ISO 9001

อบรมแบบ อินเฮ้าส์

หลักสูตรการทำงานที่อับอากาศ ลด40%

จากราคาปกติ : 18,000

เหลือราคา: 14,000 บาท

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

มีบริการให้เช่าสถานที่อบรม ราคาถูก ลด 50%

พร้อมอาหารกลางวัน และ ของว่างพักเบรค

สอบถามเพิ่มเติม >

อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
บรรยากาศการสอนภาคทฤษฎี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่อับอากาศ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย
 • มีใบรับรองแพทย์แสดงถึงผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตร ทบทวน ที่อับอากาศ แบบออนไลน์ (Online) 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้อบรม

วิธีการป้องกันและมาตรฐานการทำงานในที่อับอากาศ

1. การตรวจสอบและควบคุมปริมาณอากาศ:

 • การตรวจสอบระดับออกซิเจน: ก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศทุกครั้ง ควรตรวจสอบระดับออกซิเจนในอากาศว่ามีค่าที่ปลอดภัย (ระหว่างร้อยละ 19.5 ถึง ร้อยละ 23.5) หรือไม่
 • วัดการปนเปื้อนสารพิษ: การตรวจวัดสารพิษอันตรายในอากาศ เช่น แก๊สติดไฟหรือสารเคมีอันตราย และตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นที่อาจเป็นอันตราย ในกรณีที่มีสารพิษเหล่านี้ปนอยู่ในที่อับอากาศ

 2. การปรับปรุงระบบระบายอากาศ:

  • หากมีการตรวจพบความผิดปกติในระบบระบายอากาศ ควรทำการปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ตามมาตรฐาน และทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณที่อับอากาศเพื่อลดความเสี่ยง

3. ทำงานเป็นกลุ่มและมาตรฐานการปฏิบัติงาน:

 • การมีคนงานอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปในที่อับอากาศ โดยมีคนงาน 1 คนปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ 1 คนประจำทางปากหลุมหรือทางขึ้น-ลง และ 1 คนเป็นผู้คอยช่วยเหลืออยู่บริเวณรอบนอก
 • ตรวจสอบและระบุหน้าที่และความรับผิดชอบให้อย่างชัดเจน และผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้คนงานเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐาน

4. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง:

 • คนงานที่ลงไปในที่อับอากาศควรสวมเครื่องมือป้องกันตนเองอย่างสมบูรณ์ เช่น หน้ากากป้องกันแก๊ส และต้องมีอุปกรณ์สำหรับลากจูงหรือช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
 • การใช้สายรัดข้อมือ (Wrist cuff) อาจจำเป็นในกรณีที่ปากหลุมลึกและแคบ

5. การควบคุมและการประชาสัมพันธ์:

 • การควบคุมและตรวจวัดสภาพอันตรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดป้ายเตือนภัยและมีข้อปฏิบัติในการทำงานในที่อับอากาศ 

ภาพบรรยากาศการอบรมที่อับอากาศ​ แบบอินเฮ้าส์

ปฏิบัติการใช้ติดตั้งเชือก
ภาพบรรยายกาศอบรมอินเฮ้าส์ที่อับอากาศ-3
ภาพบรรยายกาศอบรมอินเฮ้าส์ที่อับอากาศ-4

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอบรมที่อับอากาศ

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป บริหารกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

สำหรับผู้รับเหมาที่ลาออกจากทีทำงานเดิม ไม่สามารถนำวุฒิบัตรที่อบรมจากบริษัทเก่ามาใช้ได้ต้องเข้ารับการอบรมใหม่

บรรยากาศอันตราย คือ สภาวะที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้:

 • มีออกซิเจนน้อย-มากเกินไป : โดยมีออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% ของอากาศ หรือมีออกซิเจนมากกว่า 23.5% ของอากาศ
 • มีกีาซ ติดไฟ ที่ก่อให้เกิดระเบิดได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิด
 • มีฝุ่นติดไฟ ความเข้มข้นพอที่จะระเบิดได้
 • มีสารเคมีเกินที่มาตรฐานกำหนด

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเซอร์รับรองผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

การพิจารณาพื้นที่ว่าเป็น “พื้นที่อับอากาศ” มักจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงและเตรียมการความปลอดภัยได้ดี ปัจจัยที่มักใช้ในการพิจารณาเพื่อระบุพื้นที่อับอากาศมีดังนี้

 • ทางเข้าและทางออกขนาดเล็ก ใช้เวลาในการผ่านช่องทางนั้นไป เคลื่อนไหวลำบากซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บจากการผ่านช่องทางนั้น
 • พื้นที่ขนาดเล็ก มีที่ไม่ได้มีไว้ใช้ให้คนเข้าไปได้บ่อย
 • การระบายอากาศน้อย หากเกิดมีกีาซพิษ หรือสารเคมีที่ไม่สามารถระบายได้จะทำให้เกิดการสะสมจนเกิดอันตรายต่อผู้ที่จะเข้าไปด้านใน

ทั้งนั้นการที่จะผ่านช่องทางเหล่านี้จึงควรเป็น ผู้ที่ได้รับการอบรมที่อับอากาศ มาก่อนผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ถึงแม้จะต้องการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก้ไม่มีสิทธิ์

1.การทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่อับอากาศ

    – อธิบายและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

    – อธิบายผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ

2.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

    – อธิบายและฝึกการใช้งานหน้ากากป้องกัน

    – ฝึกการใช้ชุดป้องกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

3.การทำงานในที่อับอากาศ

    – อธิบายกระบวนการทำงานที่ต้องปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

    – การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

4.การปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย

    – อธิบายและฝึกการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    – การฝึกการรู้เท่าทันเกี่ยวกับสภาพฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

5.การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

    – การฝึกการรู้เท่าทันในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความดันอากาศต่ำ

การเพิ่มความตระหนักและการทำงานอย่างปลอดภัยในที่อับอากาศยังมีผลกระทบที่ดีต่อผลประโยชน์ขององค์กร โดยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและความเสียหายในการผลิตและการบริการ ดังนั้น การอบรมที่อับอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในที่อับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

หลักสูตรความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

Safety Member สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ เปิดอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member