Scaffolding

อบรมนั่งร้าน และการตรวจสอบนั่งร้าน ลดสูงสุด 50%

เรียนรู้การติดตั้ง และ ตรวจสอบนั่งร้านประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง นั่งร้านประกอบ (BS) นั่งร้านญี่ปุ่น นั่งร้านลิ่มล็อค พร้อมฝึกปฏิบัติจริงติดตั้งนั่งร้านตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงสามารถทำงานกับนั่งร้านได้อย่างปลอดภัย

เรียนการทำงานกับนั่งร้าน

เหมาะสำหรับช่างที่ต้องทำงานกับนั่งร้าน เรียนเทคนิคขั้นตอนการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านอย่างมืออาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตร 2 วัน เรียนจบสามารถติดตั้งนั่งร้านได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานกับนั่งร้าน

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานพบว่าประเภทงานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับแรกคือ “งานก่อสร้าง” ด้วยความที่มีความเสี่ยงหลายอย่าง ทั้งทำงานกับวัสดุน้ำหนักมาก วัสดุที่แหลมคม สภาพแวดล้อมการทำงานไม่ปลอดภัยรวมถึงการทำงานบนที่สูง ซึ่งการตกจากที่สูง ตกจากนั่งร้านหรือนั่งร้านพังก็เป็นอุบัติเหตุที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกัน การตกจากที่สูงนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นการอบรมนั่งร้านให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ ก็จะช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุได้

ความสำคัญของการอบรมนั่งร้าน

“นั่งร้าน” คือโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ใช้งานก่อสร้าง ใช้เพื่อให้ช่างขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้ นั่งร้านทำได้จากหลายวัสดุ แต่ที่พบเห็นได้บ่อยๆคือทำจากโลหะ เพราะแข็งแรง ทนทาน ไม่ค่อยมีปัญหาแตกหักหากสร้างนั่งร้านอย่างเหมาะสม ปกติแล้วถ้าทำงานเสร็จจะต้องรื้อนั่งร้านทันที ไม่เก็บไว้ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยด้วย สำหรับประเภทของนั่งร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

  • นั่งร้านท่อประกอบ เป็นนั่งร้านที่งานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมใช้กัน เพราะสามารถถอดประกอบได้ สะดวกต่อการขนย้าย หากประกอยอย่างถูกวิธี นั่งร้านประเภทนี้จะแข็งแรงและปลอดภัยสูง ดังนั้นการต่อประกอบจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการติดตั้ง
  • นั่งร้านญี่ปุ่น เป็นนั่งร้านที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เพราะมีราคาถูกและติดตั้งไม่นาน แต่จะแข็งแรงน้อยกว่านั่งร้านแบบท่อประกอบ ดังนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับนั่งร้านแบบนี้จึงต้องมีความรู้เรื่องการใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง

การอบรมนั่งร้านช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างนั่งร้าน

แม้นั่งร้านจะมีประโยชน์ แต่การทำงานบนนั่งร้านก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เช่น โครงสร้างนั่งร้านไม่แข็งแรง ไม่ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย วางของแกะกะเสี่ยงต่อการสะดุดล้ม เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดการอบรมนั่งร้านให้กับลูกจ้าง เพื่อที่ลูกจ้างจะได้มีความที่ถูกต้องตั้งแต่การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน การออกแบบและการคำนวณวัสดุนั่งร้าน ความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน เป็นต้น ซึ่งการอบรมที่ดีนอกจากจะมีภาคทฤษฎีแล้ว ควรมีการปฏิบัติจริงด้วย

อบรมการทำงานกับนั่งร้านตามกฎหมาย

แม้การตกจากที่สูงจะไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหมือนการเกิดอัคคีภัย แต่การเกิดอุบัติเหตุนั้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างรายอื่นที่รู้ข่าวก็อาจวิตกกังวลตามกันได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแม้จะไม่สูญเสียมากแต่การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลยย่อมดีกว่ามาคอยนั่งแก้ไข การอบรมนั่งร้านจึงเป็นอีกหลักสูตรน่าสนใจที่นายจ้างควรจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างที่ต้องทำงานบนที่สูง เมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนั่งร้าน อุบัติเหตุจากการทำงานกับนั่งร้านก็จะน้อยลงไปด้วยแถมลูกจ้างยังทำงานได้เต็มที่ ผลดีก็ตกอยู่ที่ผู้ประกอบการนั่นเอง

Scaffolding

การตรวจสอบนั่งร้าน

ปูพื้นฐานใหม่ ฝึกปฏิบัติจริง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔

SAFETY

หลักสูตรมาตรฐาน

นั่งร้านประกอบ BS

นั่งร้านประกอบ (BS) มีข้อดีคือสามารถออกแบบติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นเนื่องจากเป็นท่อที่สามารถติดตั้งประกอบในรูปแบบต่างๆได้หลากหลาย แต่ข้อสำคัญคือผู้ที่ติดตั้งนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง จึงจะทำให้นั่งร้านเกิดความปลอดภัย

หลักสูตรทั่วไป

สถานที่อบรม TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

หลักสูตร
วันที่
ราคา
ลงทะเบียน
การขับขี่รถยก
27 มีนา..
2,200
ผู้เฝ้าระวังไฟ
26 เมษา..
2,500
พนักงานใหม่ 6 ชม.
24 เมษา..
1,500
ที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
18 เมษา..
2,500
โรยตัวทำงาน
3-4 เมษา..
5,500

** สิ่งที่ได้รับหลังจบการอบรม : วุฒิบัตร

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. (064) 958 7451

เพิ่มเพื่อน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ