บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System)

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ประจำปี  รับ PM ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ, อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นต้น) และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire Alarm คือ ระบบที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดควัน ความร้อน หรือเปลวไฟ ตลอดจนเกิดเหตุเพลิงไม้ขึ้นภายในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะมีเซนเซอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เมื่อตรวจจับควัน ความร้อนหรือเปลวไฟได้ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทุกคนทราบจนสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้รวดเร็วหรือสามารถอพยพออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย ลดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบครบวงจร เน้นการประเมินและตรวจสอบความสามารถและประสิทธิภาพของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้งในสถานที่ของลูกค้า เรามุ่งเน้นความปลอดภัยและความถูกต้องในการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ของตนเอง  

โดยการตรวจสอบรับรอง ใช้เอกสารการตรวจสอบตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน NFPA

สถานที่ใดบ้างต้องมีการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัย สถานที่ที่มีคนจำนวนมากเข้าใช้งานต้องมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ ซึ่งหมายความว่าสถานที่เล่านี้ต้องมีการตรวจระบบแจ้งเตือนไฟไหม้อยู่เสมอ

อาคารขนาดพิเศษ
อาคารโรงงาน
อาคารชุมนุมคน

ทำไมต้องใช้บริการ Safety Member

อุปกรณ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของผลลัพธ์

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียนกับเรา

โปรโมชั่น ลด30% ทุกรายการ

ตรวจรับรอง Fire Alarm ประจำปี

PM ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บำรุงรักษา Fire Alarm (PM)

ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไไหม้

ติดตั้ง Fire Alarm

" ทีมงานมืออาชีพตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามหลักมาตรฐานสากล "

 

ทีมงานมืออาชีพที่ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามหลักมาตรฐานสากล NFPA ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สถานที่สาธารณะ และอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติงานว่องไว ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าให้มากที่สุดและยังคงคุณภาพที่ดี 

ตรวจระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

—- ภาพปฏิบัติงานจริง —-

การเลือกผู้รับเหมาให้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องดูอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ควรกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เลือกผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล สามารถตรวจสอบได้ ดูน่าเชื่อถือ รวมถึงได้รับมาตรฐานสากลจาก ISO 9001 ให้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้งานเสมอ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่แบบ​ ?

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Conventional

1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Conventional

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Conventional หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารขนาดเล็ก โดยจะติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งเป็นแต่ละส่วน อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ในระบบต้องต้องสามารถตรวจสอบหรือมีระยะค้นหาทั่วถึงครอบคลุมในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนมีข้อเสีย คือ สามารถรู้จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เป็นโซน ไม่สามารถที่จะระบุจุดเกิดเหตุได้

2. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Addressable

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Addressable หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นจุด ซึ่งเป็นรูปแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นที่นิยมมาก โดยมีความสามารถในการระบุพื้นที่หรือตำแหน่งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ  ทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจุดเกิดเหตุและเข้าระงับเหตุได้ทันที  จึงเป็นที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่กว้าง แต่ถึงอย่างนั้นระบบนี้มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการซ่อมบำรุงค่อนข้างแพง 

หากสนใจติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกแบบ ติดต่อได้ที่ 

7 ข้อดีการตรวจระบบไฟแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย เมื่อระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ลงไปได้มาก

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบได้ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากมายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความผิดปกติในระบบ ทีมดับเพลิงสามารถรับทราบได้ทันทีและมีมาตรการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษา ทำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของระบบ และสามารถทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ตรงจุดที่เป็นปัญหา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถตรวจจับปัญหาในระบบในระยะเริ่มต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายมากขึ้นในภายหลัง

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้มีการตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง

ป้องกันเพลิงไหม้
ป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้

การทำงานตรวจระบบไฟแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทีมวิศวกร Safetymember

ตรวจตู้ควบคุม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตรวจระบบไฟแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เราพร้อมให้บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกพื้นที่ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ชลบุรี  โคราช และจังหวัดอื่นๆทั้ง 77 จังหวัด

หลังจากตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เรามีการออกรายงานการตรวจสอบและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1 ฉบับ (ภาษาไทย) พร้อมคำแนะนำการปรับปรุงระบบต่างๆ (หากมี)

โดยปกติการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรให้ทีมช่างภายในโรงงานตรวจสอบเบื้องต้นเป็นประจำทุกเดือน และเมื่อครบรอบ 1 ปีควรมีการใช้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้รับเหมาข้างนอกเพื่อความแน่นอนของระบบ

  1. มัลติมิเตอร์
  2. อุปกรณ์ทดสอบ Smoke detector 
  3. อุปกรณ์ทดสอบ Heat detector
  4. อุปกรณ์ทดสอบเสียงอลาม
  5. อุปกรณ์ทำความสะอาด
  6. อื่นๆ
ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member