บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากจำเป็นต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้ว การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เราจะพามาดูว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีกี่แบบ และการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire Alarm คือ ระบบที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดควัน ความร้อน หรือเปลวไฟ ตลอดจนเกิดเหตุเพลิงไม้ขึ้นภายในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะมีเซนเซอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เมื่อตรวจจับควัน ความร้อนหรือเปลวไฟได้ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทุกคนทราบจนสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้รวดเร็วหรือสามารถอพยพออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย ลดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชุดรุด เสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ระบบไม่ทำงาน แน่นอนว่าย่อมเกิดผลร้ายตามมา ทางที่ดีเราควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขภายหลัง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่แบบ

1.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารขนาดเล็ก โดยจะติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งเป็นแต่ละส่วน อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ในระบบต้องต้องสามารถตรวจสอบหรือมีระยะค้นหาทั่วถึงครอบคลุมในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนมีข้อเสีย คือ สามารถรู้จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เป็นโซน ไม่สามารถที่จะระบุจุดเกิดเหตุได้

2.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นจุด

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นจุดเหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานประกอบการหรืออาคารที่มีขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนี้ เนื่องจากสามารถระบุจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เลยหรือสามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ ทำให้สามารถควบคุมสถาการณ์ได้ดีกว่า มีความปลอดภัยมากกว่านั่นเอง อย่างไรก็ตาม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นจุดนั้นมีข้อเสียตรงที่ใช้ต้นทุนสูงกว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซน

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ควรกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เลือกผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล สามารถตรวจสอบได้ ดูน่าเชื่อถือ รวมถึงได้รับมาตรฐานสากลจาก ISO 9001 ให้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้งานเสมอ