บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm system) โดยวิศวกร

by prawit

บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ นอกจากจำเป็นต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้ว การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เราจะพามาดูว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีกี่แบบ และการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire Alarm คือ ระบบที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดควัน ความร้อน หรือเปลวไฟ ตลอดจนเกิดเหตุเพลิงไม้ขึ้นภายในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะมีเซนเซอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เมื่อตรวจจับควัน ความร้อนหรือเปลวไฟได้ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทุกคนทราบจนสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้รวดเร็วหรือสามารถอพยพออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย ลดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชุดรุด เสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ระบบไม่ทำงาน แน่นอนว่าย่อมเกิดผลร้ายตามมา ทางที่ดีเราควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขภายหลัง

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนั้นสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการในเวลาที่เร่งด่วน และมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี้มีความสำคัญในหลายประการทั้งด้านความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ดังนี้

1. การรักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย เมื่อระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ลงไปได้มาก

2. การป้องกันความเสียหาย

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบได้ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากมายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น

3. การรักษาความเข้าใจ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วยในการรักษาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของระบบ โดยทำให้ผู้ใช้รู้ว่าระบบทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และจำเป็นต้องทำการปรับปรุงหรือซ่อมแซม

4. การเตรียมความพร้อม

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความผิดปกติในระบบ ทีมดับเพลิงสามารถรับทราบได้ทันทีและมีมาตรการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา

5. การบำรุงรักษา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษา ทำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของระบบ และสามารถทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ตรงจุดที่เป็นปัญหา

6. การเพิ่มประสิทธิภาพ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. การประหยัดค่าใช้จ่าย

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำให้สามารถตรวจจับปัญหาในระบบในระยะเริ่มต้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นในภายหลัง

8. การประมาณการต้นทุน

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำการประมาณค่าใช้จ่าย โดยสามารถปรับปรุงระบบในระยะเริ่มต้นที่มีความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

9. การประสานงาน

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วยในการประสานงานระหว่างทีมดับเพลิง ผู้ดูแลระบบ และผู้รับผิดชอบความปลอดภัย เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. การป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้มีการตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่แบบ

1.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนเหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารขนาดเล็ก โดยจะติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งเป็นแต่ละส่วน อย่างไรก็ตาม เซนเซอร์ในระบบต้องต้องสามารถตรวจสอบหรือมีระยะค้นหาทั่วถึงครอบคลุมในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ สำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นโซนมีข้อเสีย คือ สามารถรู้จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เป็นโซน ไม่สามารถที่จะระบุจุดเกิดเหตุได้

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ควรกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เลือกผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล สามารถตรวจสอบได้ ดูน่าเชื่อถือ รวมถึงได้รับมาตรฐานสากลจาก ISO 9001 ให้บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้งานเสมอ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนน วิภาวดี รังสิต, แขวง จอมพล, เขต จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

Sale@safetymember.net

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2023 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member