บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electrical system)

ไฟฟ้าคือแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลส่วนใหญ่บนโลกนี้ ซึ่งจะรวมไปถึงเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย หากโรงงานต้องการมีกระบวนกระผลิตที่ดี เครื่องจักรก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจะผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นระบบไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก หากระบบไฟฟ้ามีปัญหากะทันหันนอกจากจะส่งผลเสียทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงงานได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองข้ามการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีได้

ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตามมาตรฐานสากล การตรวจระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดและเพื่อให้มีมาตรการรับมือในกรณีที่การจ่ายไฟขัดข้อง ส่วนตามกฎหมายของประเทศไทยเองก็กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายจ้างจะต้องจัดการให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการตรวจสอบจะต้องทำโดยวิศวกรหรือบุคลากรในสายงานที่กำหนดเท่านั้น

ข้อดีของการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการจ่ายกระแสไฟ
  • มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เครื่องมือและเครื่องจักรภายในโรงงานทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนซ่อมบำรุง ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องกะทันหัน หากรับมือได้ดีก็จะสูญเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
  • ลดภาระค่าไฟอันเนื่องมาจากความเสื่อมของอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิธีป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

ปัญหาในระบบไฟฟ้าที่พบได้บ่อยมีอยู่หลากหลาย เช่น แปลนไม่ถูกต้องหรือมีการต่อเติมเพิ่มอย่างไม่ถูกต้อง ช่างเทคนิคไฟฟ้าไม่มีความสามารถ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไม่มีมาตรฐาน ขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งหมดนั้นเริ่มจากการทำแปลนระบบอย่างถูกต้องและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ การทำแปลนต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการ ส่วนช่างเทคนิคที่ดูแลระบบก็ต้องเชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ใช้งานควรมีความรู้ในส่วนที่ต้องรู้ ซึ่งตรงนี้ควรเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดอบรมให้ความรู้ สุดท้ายคือจะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี ก็จะช่วยลดปัญหามากมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สรุปได้ว่าผู้ประกอบการ นายจ้างหรือเจ้าของโรงงานควรใส่ใจเรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปีด้วย เพื่อที่ระบบไฟฟ้าจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าการจ่ายไฟขัดข้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เสียดายเพราะนี่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุน