บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electrical system) โดยวิศวกรมืออาชีพ

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ตึก บ้านเรือน โดยวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 พร้อมอุปกรณ์การตรวจวัดที่ทันสมัยผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถเดินให้บริการถึงสถานที่ทั่วประเทศไทย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า คืออะไร

การตรวจสอบระไฟฟ้า คือ การตรวจเช็คและวิเคราะห์ความพร้อมและปลอดภัยของระบบไฟฟ้า จนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้ ตามมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยกระบวนตรวจระบบไฟฟ้า เน้นการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งและการเชื่อมต่อ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อ เช่น สายไฟ สวิตช์ และตัวแยกกระแส การทดสอบความสามารถในการทำงานของระบบไฟฟ้าในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทดสอบระบบการตรวจจับความเป็นไปได้ของไฟฟ้ารั่ว เป็นต้น

ความสำคัญการตรวจระบบไฟฟ้า ตามกฎหมาย

การตรวจระบบไฟฟ้าตามกฎหมายเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สามารถใช้ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฟฟ้าได้รับการดูแลและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้องใช้บริการตรวจเครน Safety Member

อุปกรณ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของผลลัพธ์

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียนกับเรา

โปรโมชั่น ลด50% ทุกรายการ

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

5 รายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

หัวข้อรายการหลักในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยวิศวกรไฟฟ้าที่ได้ขึ้นทะเบียนตามาตรา 9 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554

1. ตรวจตู้เมนสวิตช์

2.ตรวจระบบไฟฟ้าแรงสูง

3. ตรวจระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร

4. ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

5. ติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

องค์กรใดบ้างต้องมีการตรวจระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการและดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิต, สำนักงาน, โรงแรม, สถานบริการด้านสุขภาพ, สถานีน้ำมัน, ห้างสรรพสินค้า, อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ดังนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ โดยมีกฎข้อบังคับจากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ข้อที่ 12 ระบุนายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

อุปกรณ์ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่เราใช้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ทุกชิ้น

ความถี่ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ่อยแค่ไหน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ่อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการประเมินความเสี่ยงและความต้องการขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและทำงานอย่างถูกต้อง  ให้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามความเหมาะสม  เพื่อรักษาระบบไฟฟ้าในสภาพที่ดีที่สุด รวมถึงการเลือกใช้คุณสมบัติผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบระบบให้ถูกต้องและใช้งานปลอดภัย

1. กฎหมายและมาตรฐานตรวจระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ่อยแค่ไหนอาจเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่ระบุไว้ ในบางกรณีอาจต้องตรวจสอบรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อประกอบการรักษามาตรฐานความปลอดภัยภายในโรงงาน ทั้งนี้ยังมีการตรวจไฟฟ้าประจำปีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

2. การใช้งานระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่ใช้งานตลอดเวลาหรือต้องการความเสถียรจะต้องมีการตรวจสอบบ่อยขึ้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

3. ปัจจัยสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ อาจส่งผลให้ความถี่ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความแตกต่าง

กฎหมายตรวจระบบไฟฟ้า
การใช้งานระบบไฟฟ้า

ประโยชน์ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ โรงงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีการใช้งานระบบไฟฟ้าอยู่ทุกวัน การตรวจระบบไฟฟ้าไม่เพียงแค่ช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน แต่ยังมีประโยชน์มากมายดังนี้

1. ประสิทธิภาพในการทำงาน

การตรวจระบบไฟฟ้าช่วยให้สามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของระบบไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ทำให้การผลิตสินค้าในโรงงานทำได้อย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เหมาะสมหรือการชำรุดของอุปกรณ์ที่สำคัญ

2. ความปลอดภัย

ในด้านความปลอดภัยการตรวจระบบไฟฟ้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าทำงานอย่างปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและทรัพย์สินภายในสถานประกอบการ เช่นการตรวจสอบความสามารถในการป้องกันอันตรายจากการช็อตไฟ การตรวจสอบความเสียหายจากการรั่วไฟฟ้า เป็นต้น

3. การประหยัดทรัพยากร

การใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรทั้งทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถค้นพบปัญหาและแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่เชื่อมโยงกับการใช้งานระบบไฟฟ้าไม่เหมาะสมหรือชำรุด

4. การปรับปรุงและพัฒนา

การตรวจระบบไฟฟ้าช่วยให้สามารถสะท้อนความต้องการและแนวโน้มในการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าในอนาคต เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอ

5. ความเชื่อมั่นและสิ่งอำนวยความสะดวก

การตรวจระบบไฟฟ้าช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบไฟฟ้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย

การทำงานตรวจระบบไฟฟ้าทีมวิศวกร Safetymember

ภาพปฏิบัติงานตรวจระบบไฟฟ้า
ภาพปฏิบัติงานตรวจระบบไฟฟ้า-2

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เราพร้อมให้บริการตรวจเครนทุกพื้นที่ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ชลบุรี  โคราช และจังหวัดอื่นๆทั้ง 77 จังหวัด

ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบคือ

  • การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)
  • การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด

ตามกฎหมายนายจ้างต้องแจ้งผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่อพนักงานความปลอดภัยในพื้นที่ภายใน 15 วัน นับจากวันตรวจสอบ

ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member