ตรวจสอบระบบดับเพลิง
Fire pump system Inspection

ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง, บำรุงรักษาระบบดับเพลิง ซ่อมแซมและติดตั้งระบบดับเพลิงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐาน NFPA โดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทันสมัยผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ความแม่นยำในการตรวจสอบ

บริการตรวจระบบดับเพลิง พร้อมออกรายงานโดยวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

พร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง บำรุงรักษา (Preventive Maintenance – PM) ของระบบดับเพลิง ซ่อมแซมและติดตั้งระบบดับเพลิง ตามมาตรฐาน NFPA โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ พร้อมออกรายงานรับรองและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบดับเพลิงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่เป็นมืออาชีพ โปรดติดต่อเราวันนี้เพื่อขอใบเสนอราคาและประสานงานกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา

สถานที่ใดบ้างต้องตรวจสอบระบบดับเพลิง​

1. โรงงานอุตสาหกรรม

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2522 ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา โดยการทดสอบระบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ

นอกจากนี้ทางนายจ้างควรมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงาน และจัดให้มีการซ้อมอพยพเพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

2. อาคารบ้านเรือน สำนักงาน ออฟฟิศ

ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัย, และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับระบบดับเพลิงของ อาคาร สำนักงาน บ้านเรือน หรืออาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร จะต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงเพื่อรักษาความปลอดภัย ระบบนี้ควรประกอบไปด้วยถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่องต่อ 1 ตารางเมตร โดยขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม และควรมีมากกว่า 1 เครื่องในแต่ละชั้นของอาคารนั้นๆ

ทำไมต้องใช้บริการตรวจระบบดับเพลิง Safety Member

อุปกรณ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำของผลลัพธ์

BSI-original-178

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทให้คุณสามารถมั่นใจการเรียนกับเรา

โปรโมชั่น ลด30% ทุกรายการ

ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี

ทำความสะอาดระบบดับเพลิง

บำรุงรักษาระบบดับเพลิง

ซ่อมแซม ติดตั้งระบบดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง Performance test ตามมาตรฐาน NFPA

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง (Performance Test) ตามมาตรฐาน NFPA20 การทดสอบที่มุ่งเน้นการทดสอบความสามารถของระบบดับเพลิงในสถานการณ์ส่งน้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยทำการตรวจสอบว่าระบบสูบน้ำดับเพลิงสามารถทำงานอย่างถูกต้องตามข้อมูลทางเทคนิคที่กำหนดไว้ให้มีอัตราการไหล (Rated Capacity) ที่ร้อยละ 140 ของอัตราการไหลที่กำหนด

— คลิกภาพเพื่อขยาย —

ทดสอบระบบดับเพลิงตามมาตรฐาน

—- โดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ —-

ตรวจท่อส่งน้ำดับเพลิง 02

ตรวจท่อส่งน้ำดับเพลิง

ทดสอบความดันตามมาตรฐานที่กำหนด เช็คการอุดตันของท่อ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อน้ำไม่ควรมีรอยต่อตันหรือรอยร้าวใดๆ พร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรก

ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบดับเพลิง

ตรวจสอบตู้ควบคุมระบบดับเพลิง

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม เช่น วงจรไฟฟ้า, สวิตช์, อื่นๆ ให้ทำงานอย่างถูกต้อง พร้อมทดสอบการทำงานระบบดับเพลิงจากตู้ควบคุม

ติดตั้งระบบดับเพลิง

ติดตั้งระบบดับเพลิง

บริการติดตั้งระบบดับเพลิงโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทดสอบและรับประกันหลังติดตั้ง ให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบดับเพลิงสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
ตรวจเช็คกระแสไฟในระบบทั้งหมด
ตรวจเช็คตู้ควบคุมปั๊มน้ำดับเพลิง (Control Fire Pump System)
ตรวจเช็คสวิทช์ไฟของตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง
ตรวจเช็คฟังก์ชั่นสั่งการ (Function) ของตู้ควบคุมปั๊มดับเพลิง
ตรวจวัดอุณหภูมิอุปกรณ์ดับเพลิง
ตรวจสอบระบบเดินเครื่อง และ หยุดเครื่องปั๊มดับเพลิง (Start – Stop)
ตรวจเช็คการทำงานของ Jockey Pump
ตรวจเช็คชุดล่อน้ำระบบดับเพลิง
ทดสอบประสิทฑิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มดับเพลิงตามมาตรฐาน NPFA
ตรวจวัดแรงดัน และอัตราการไหลของน้ำ
ทำกราฟแสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน – อัตราการไหล

หมายเหตุ

ประโยชน์ของการตรวจระบบดับเพลิง

 1. ความปลอดภัย: การตรวจสอบระบบดับเพลิงช่วยเช็คการทำงานอย่างถูกต้องและพร้อมที่จะใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้
 2. ใช้งานได้นาน: การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์
 3. ประหยัดเวลา: การตรวจระบบดับเพลิงที่เป็นประจำช่วยลดเวลาในกรณีฉุกเฉิน โดยที่ระบบจะทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 4. ลดความสูญเสีย: การตรวจระบบดับเพลิงช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน ชีวิต และระบบธุรกิจ การตรวจระบบดับเพลิงเป็นการลงทุนที่มีค่าในการป้องกันความเสียหายในอนาค

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตรวจระบบดับเพลิง

เราพร้อมให้บริการตรวจระบบดับเพลิงทุกพื้นที่ทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ชลบุรี  โคราช และจังหวัดอื่นๆทั้ง 77 จังหวัด

ปัจจุบันมี 2 มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบระบบดับเพลิง คือ

 1. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 2. มาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงในประเทศไทยและระบบดับเพลิงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในฐานะมาตรฐานสากล สำหรับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

อุปกรณ์ตรวจเช็คระบบดับเพลิงของเราผ่านมาตรฐาน ISC/IEC 17025 ทุกชิ้นซึ่งมีหลักๆที่ใช้ในการตรวจระบบดับเพลิงดังนี้

 1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
 2. เครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์
 3. เครื่องเทอร์โมสแกน
 4. เครื่องตรวจแบตเตอรี่ดิจิตอล
 5. โวลต์ มิเตอร์
 6. เกจทดสอบแรงดันน้ำ (ไฮเพรสเชอร์) แรงดันสูง
 7. เครื่องทดสอบอัตราการไหลของน้ำ
ติดต่อ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 064 958 7451 (คุณแนน)

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member