การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรตามกฎหมายที่ต้องอบรม

by prawit
120 views
การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรตามกฎหมายที่ต้องอบรม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า หลักสูตรอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีขององค์กรที่มีต่อลูกจ้าง ด้วยการจัดทำแผนงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงาน รวมถึงอบรมความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกคนที่เกี่ยวข้อง ให้ระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน มอบความรู้ที่ถูกต้องในการรับมือและแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นจริง ๆ จะได้สามารถเอาตัวเองและเพื่อนร่วมงานรอดจากสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยที่สุด

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญอย่างไรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญอย่างไร?

1. ลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการทำงาน

การสร้างความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการอบรมความปลอดภัยเลยก็ว่าได้ ซึ่งหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน จะช่วยมอบความรู้ในการปฏิบัติตามพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ปลอดภัย แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมแก่นายจ้างได้ ซึ่งทุกบทเรียนล้วนแล้วแต่หากปฏิบัติตาม จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. ส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน คือจะช่วยให้พนักงานทุกคนรู้สึกปลอดภัย และสามารถทำงานในหน้าที่ของตนเองได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกังวลว่าอันตรายจะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ก็จะยิ่งส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นตามมาด้วย

3. ลดความเสี่ยงในการเสื่อมเสียชื่อเสียง และลดความเสียหายทางการเงินแก่องค์กร

เมื่อพนักงานทุกคนได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงที่อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรได้ โดยยิ่งในภาคอุตสาหกรรม หากเกิดอุบัติเหตุแล้วย่อมส่งผลเสียร้ายแรงเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่ความปลอดภัยต่อตัวพนักงานและผู้ใกล้เคียง แต่ยังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสถานภาพทางการเงินขององค์กรด้วย ซึ่งการเพิ่มความรู้จากการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เตรียมรับมือเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ถือเป็นการแก้ไขปัญหาต้นทางที่มีประสิทธิภาพ

การอบรมความปลอดภัยมีกี่ประเภท

การอบรมความปลอดภัยมีกี่ประเภท

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานจริง ๆ แล้วมีหลายประเภทด้วยกัน แต่ตามที่กฎหมายกำหนดได้มี ดังนี้

  1. อบรมความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
  2. อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ (เครน)
  3. อบรมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
  4. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  5. อบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
  6. อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
  7. อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  8. อบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  9. อบรมความปลอดภัยในการทำงานขับรถยก
  10. อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกองค์กรและพนักงานทุกคน เพราะองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมความปลอดภัยถือว่ามหาศาล สามารถนำไปปรับใช้จัดทำแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ สำหรับนายจ้างท่านใดสนใจจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเลือกใช้บริการ บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด ได้ หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของเราเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ISO9001 และได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย หากสนใจติดต่อสอบถามกับเราได้ ทาง (064) 958 7451

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member