หลักสูตรการอบรม Confined Space คืออะไร เหตุใดจึงมีความสำคัญ

by prawit
178 views
หลักสูตรการอบรม Confined Space คืออะไร

การอบรม Confined Space หรือที่รู้จักกันในชื่อการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในพื้นที่อับอากาศ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมากที่สุด ครอบคลุมทั้งเนื้อหาอบรมในการวางแผนงานปฏิบัติในพื้นที่อับอากาศ การประเมินสถานการณ์ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรม Confined Space จำนวน 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากใครสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่ถูกต้อง

การอบรม Confined Space มีความสำคัญอย่างไร

การอบรม Confined Space มีความสำคัญอย่างไร

  • เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้อง

การทำงานในพื้นที่อับอากาศทุกคนต้องรู้จักหน้าที่และมีการวางแผนงานที่เหมาะสม โดยหลักสูตรการอบรม Confined Space จะมีการสอนหลักการวางแผนปฏิบัติที่ได้มาตรฐานให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน หลังจบหลักสูตรอบรม Confined Space ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน อีกทั้งยังสามารถควบคุมดูแลและจัดทำแผนเตรียมรับมือกับการทำงานในสภาพแวดล้อมอับอากาศได้ทุกรูปแบบ

  • เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์กู้ภัยและเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

หลักสูตรอบรม Confined Space นั้นไม่เพียงแต่จะสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศเท่านั้น แต่ยังสอนให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กู้ภัยชนิดต่าง ๆ และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้เข้าอบรมจะได้เอาตัวรอด และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

  • ลดความเสี่ยงอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความคับแคบ ปริมาณออกซิเจนมีอย่างจำกัด ทำให้หายใจลำบาก พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด สารพิษและสารเคมีที่ปะปนในสภาพแวดล้อม ตลอดจนอันตรายทางกายภาพต่าง ๆ ซึ่งการอบรม Confined Space คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆ และเตรียมรับมือเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมงานด้วย

ใครควรต้องได้รับการอบรม Confined Space บ้าง

ใครควรต้องได้รับการอบรม Confined Space บ้าง?

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 ได้มีการแบ่งผู้ที่ต้องได้รับการอบรม Confined Space ก่อนออกปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. นายจ้างหรือเจ้าของกิจการผู้อนุญาตให้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
  2. ผู้ควบคุมงานในพื้นที่อับอากาศ
  3. ผู้ช่วยเหลือสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
  4. ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

อบรม Confined Space เซฟตี้เมมเบอร์

อบรม Confined Space ต้องเชื่อมั่นใช้บริการกับ บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด

หลักสูตรอบรม Confined Space หรือ อบรมที่อับอากาศ เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Confined Space อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นหลักสูตรอบรม Confined Space ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยให้การรับรอง เมื่อจบการอบรมกับ บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์ จำกัด ผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ผ่านบททดสอบจะได้รับใบวุฒิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถนำไปร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้ทันที ที่สำคัญ ทางเรายังมีหน่วยงานให้บริการทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด อีกทั้งยังมีโปรโมชันส่วนลดพิเศษมอบให้สำหรับสมาชิกพิเศษของเรา นายจ้างและลูกจ้างท่านใดมีความสนใจอบรม Confined Space สามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ ทาง  https://www.safetymember.net/confined-space/

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member