เข้าใจการทดสอบ ACB (Air Circuit Breaker) I บทบาทในระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม

by prawit
163 views
การทดสอบ ACB (Air Circuit Breaker)

การทดสอบ ACB (Air Circuit Breaker) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจสอบความสามารถของ ACB ในการตัดไฟฟ้าและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉินหรือข้อผิดพลาดในระบบไฟฟ้า ตามกฎหมายควรทำการตรวจสอบ ACB หรือทดสอบทุกๆ 1 ปี โดยมีรายละเอียดของการทดสอบ ACB อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและรุ่นของ ACB

ACB-Air-Circuit-Breaker-คืออะไร

ACB (Air Circuit Breaker) คืออะไร?

Air Circuit Breaker (ACB) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อตัดไฟฟ้าและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากความเสียหายในกรณีฉุกเฉินหรือความผิดพลาดในระบบไฟฟ้า มันทำหน้าที่เป็นเหมือนสวิตช์ใหญ่ที่สามารถตัดการไฟฟ้าได้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือลัดวงจร เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสภาพไฟฟ้าที่อาจสร้างความเสียหายในระบบหรือที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีการทำงานผิดพลาด

ข้อดีของ ACB (Air Circuit Breaker)

 1. มีความทนทานและความเสถียรสูง
 2. สามารถใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 3. มีความแม่นยำในการตัดไฟฟ้า
 4. มีระบบควบคุมและการแจ้งเตือนต่างๆ
 5. มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการ

จากข้อดีข้างต้นทำให้ ACB มักถูกนำมาใช้ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม เช่น ในโรงงาน, อาคารสูง, สถานีไฟฟ้า, และสถานที่อื่นๆ ที่มีความต้องการในการควบคุมและป้องกันไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ขั้นตอนทดสอบ-ACB-Air-Circuit-Breaker

ขั้นตอนทดสอบ ACB (Air Circuit Breaker)

 1. ทดสอบการตัดไฟฟ้า (Tripping Test): ทดสอบความสามารถของ ACB ในการตัดไฟฟ้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ทดสอบความสามารถในการตัดไฟฟ้าภายในเวลาที่กำหนด โดยต้องมีการตั้งค่าค่าสายตัดที่เหมาะสมตามความต้องการของระบบไฟฟ้า.
 2. ทดสอบการหลุด (Release Test): ทดสอบความสามารถในการหลุดหรือยกเลิกการตัดไฟฟ้าโดยใช้ระบบการควบคุม การทดสอบนี้ต้องตรวจสอบว่า ACB สามารถหลุดในเวลาที่ถูกตั้งค่าหรือไม่.
 3. ทดสอบความถูกต้องของเรียกใช้ (Accuracy Test): ทดสอบความถูกต้องของระบบควบคุมและการเรียกใช้ ACB ให้ทำงานตามที่ต้องการ เช่น ตรวจสอบว่า ACB ตัดไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินหรือไม่.
 4. ทดสอบความเร็วในการตัดไฟฟ้า (Short-Circuit Test): ทดสอบความสามารถในการตัดไฟฟ้าในกรณีสั้นวงจร (short-circuit) เพื่อตรวจสอบว่า ACB สามารถตัดไฟฟ้าและป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง.
 5. ทดสอบการทนทาน (Endurance Test): ทดสอบความทนทานของ ACB โดยให้ทำงานตามระยะเวลาหรือจำนวนการเรียกใช้ที่กำหนด โดยไม่เกิดความเสียหายหรือความผิดพลาด.
 6. ทดสอบการทนทานต่อสภาวะแวดล้อม (Environmental Test): ทดสอบความทนทานของ ACB ต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความชื้น, และการสั่นสะเทือน.

การทดสอบ ACB เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่ใช้ ACB ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหรือสถานที่ต่างๆ การทดสอบควรทำโดยผู้ชำนาญการหรือช่างมีความรู้ความเข้าใจในระบบ ACB เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สุด  ซึ่งการทดสอบ ACB คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ในบริการ PM ระบบไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บทความน่าสนใจ

ใบอนุญาตกรมสวัสดิการฯ

jorpor certificate safety member

คลิกรูปเพื่อขยาย

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

คลิกรูปเพื่อขยาย

บริษัท เซฟตี้ เมมเบอร์

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้องเลขที่ 2001-2005  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล

โทรศัพท์

คุณ แนน

เพิ่มเพื่อน

©2024 , A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by safetymember safety member