ลงทะเบียนอบรม การทํางานบนที่สูงสําหรับผู้ปฏิบัติงาน TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)