อบรม จป ออนไลน์ ลดสูงสุด 40%

อบรม จป ออนไลน์ มีข้อดีอย่างไร

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานมีหลายหลักสูตร ส่วนใหญ่ต้องไปอบรมในสถานที่จริงเพื่อเรียนรู้ในภาคปฏิบัติด้วย จะมีก็แต่หลักสูตรจป ที่สามารถอบรม จป ออนไลน์ได้ โดยปัจจุบันนี้นิยมอมรมกันผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom นั่นเองซึ่งความรู้และทักษะที่ได้รับไม่ต่างจากอบรมตามปกติเลยแม้แต่น้อย แถมยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมาย นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรใดที่ต้องการส่งลูกจ้างไปอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ

การอบรม จป ออนไลน์

ปกติแล้วการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานควรเรียนรู้และฝึกฝนกับวิทยากรแบบตัวต่อตัว เช่น การโรยตัวที่สูง การใช้ปั้นจั่น การขับรถโฟล์คลิฟท์ การผจญเพลิง การอบรมนั่งร้านฯลฯ เพราะผู้เข้าอบรมมักจะเป็นผู้ทำงานเหล่านั้นเอง ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการทำงาน จึงต้องเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินั่นเอง แต่ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯในสถานประกอบการไม่ได้ทำงานกับความเสี่ยงแบบนั้น เพราะหน้าที่หลักของเหล่าจป คือวิเคราะห์ สำรวจหรือตรวจสอบหาอันตรายจากการทำงาน หาแนวทางหรือมาตรฐานในการรับมือกับอันตรายเหล่านั้น กำหนดแนวทางความปลอดภัยในการทำงานโดยใช้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกคนที่ทำงานในสถานประกอบการ รวมทั้งต้องคอยเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติงานภานใต้ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอยู่เสมอ ซึ่งทักษะที่ต้องเรียนรู้สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนภาคปฏิบัติเหมือนหลักสูตรอื่นๆนั่นเอง

อบรม จป ออนไลน์ ดีอย่างไร

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วต้องอบรมจป เชื่อว่าหลายคนไม่สะดวกไปอบรมยังสถานที่จริงเพราะอาจจะอยู่ไกลหรือกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งการอบรมจป ออนไลน์จะตอบโจทย์ตรงนี้มาก เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็อบรมได้แถมเลือกเวลาได้ตามใจต้องการ ไม่ต้องเสี่ยงกับเชื้อ Covid-19 ได้ความรู้และทักษะเหมือนการอบรมปกติ แถมยังอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าอีกด้วย สำหรับกิจการใดที่ต้องการส่งลูกจ้างไปอบรมจป แล้วไม่อยากให้ลูกจ้างเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บและยังประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เลือกหลักสูตรอบรมจป ผ่านช่องทางออนไลน์กันได้เลย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อสถานประกอบการมาก โดยเฉพาะถ้ามีลูกจ้างจำนวนมากและงานที่ทำมีความเสี่ยงอันตราย การมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วยหรือการเดือดร้อนรำคาญจากการทำงานลงได้ นอกจากนี้ยังคอยรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เพราะฉะนั้นนายจ้างต้องคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นจัดให้มีการอบรมด้วยหลักสูตร จป โดยจะไปอบรมยังสถานที่จริงหรือเลือกอบรม จป ออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน