ลงทะเบียนอบรม ติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบ สระบุรี (หินกอง)