ลงทะเบียนอบรม ติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบ TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)