ลงทะเบียนอบรม ที่สูงเสาส่งสัญญาณ TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)