ลงทะเบียนอบรม โรยตัวทำงานบนที่สูง TU Dome ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)