ลงทะเบียนอบรม โรยตัวทำงานบนที่สูง สระบุรี (หินกอง)